Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Woonlastenonderzoek

pexels-photo-5816283

In 2023 is er opnieuw een woonlastenonderzoek in Drenthe uitgevoerd. [link naar het rapport] De resultaten zijn verontrustend: gemiddeld één op de drie huurders kan in mogelijke geldproblemen komen omdat de totale woonlasten gemiddeld 100 euro in de maand stijgen. Deze stijging van woonlasten komt in de eerste plaats door de sterk gestegen energieprijzen.

Vooral oudere, alleenstaande huurders onder de 67 jaar en éénoudergezinnen ondervinden de gevolgen.

De opdrachtgevers van dit woonlastenonderzoek, de corporaties en hun huurdersorganisaties, vinden dat zij alle mogelijkheden moeten onderzoeken om te voorkomen dat deze groep huurders in de problemen komt. Het is duidelijk dat hiervoor een goede samenwerking tussen alle betrokkenen, waarbij ook de gemeenten en energiemaatschappijen, noodzakelijk is. De corporaties kunnen dit probleem niet alleen oplossen.

Samen met de huurdersorganisaties zijn er door de corporaties de laatste jaren al diverse maatregelen genomen, zoals een gematigd huurbeleid en verduurzaming van woningen.

De rijksoverheid heeft ook maatregelen genomen door een energieplafond in te stellen en voor huurders met een inkomen onder de 120% van het minimumloon een huurverlaging in te voeren.

Toch zijn er nog steeds groepen die ondanks de bovengenoemde maatregelen nog betalingsproblemen kunnen ondervinden. Bijvoorbeeld de zogenaamde empty-nesters. Dit zijn huurders die in een groot huis wonen nadat hun kinderen zelf woonruimte gevonden hebben. Vaak zijn de totale woonlasten, in een te groot huis en met veel energieverbruik, hoog. Andere woonruimte kan dan een oplossing zijn.

Het minimuminkomen is te laag en het is voor veel huurders een lastige opgave om uit te zoeken voor welke voorzieningen en regelingen zij in aanmerking komen. Zo missen zij een kans op meer financiële ruimte. De Voorzieningenwijzer kan hierbij helpen.

We zijn gestart met een werkgroep bestaande uit huurdersorganisaties en corporaties in Drenthe, die mogelijke maatregelen onderzoekt om de woonlasten ook in de toekomst laag te kunnen houden. Binnenkort krijgt u hierover meer informatie. Houd onze website in de gaten.

2018

In het najaar van 2018 heeft ook een groot woonlastenonderzoek plaatsgevonden onder de huurders van zes woningcorporaties in Drenthe: Actium, Woonservice, Woonconcept, Domesta, De Volmacht, Woonborg en de zes huurdersorganisaties.

De conclusies van dit onderzoek vormen een belangrijke leidraad voor de inzet van MEVM bij besprekingen en adviezen over huurbeleid en betaalbaarheid.

U kunt de uitkomsten uit 2018 nalezen in het drentse rapport. Een beknopt overzicht vindt u in een artikel van Dagblad van het Noorden.

2014

Ook in het najaar van 2014 heeft er een groot woonlastenonderzoek plaatsgevonden onder de huurders van de zes woningcorporaties in Drenthe. U kunt het drentse rapport en het deelrapport over Actium uit 2014 nalezen. Voor een snelle indruk vindt u hier ook de infographic en twee artikelen uit het Dagblad van het Noorden van 02-11-2014.

Artikel 1 Dagblad van het Noorden

Artikel 2 Dagblad van het Noorden

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud