Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Woningzoekenden waarderen het gemak van Thuiskompas

 

Huurdersplatform MEVM is één van de initiatiefnemers en voorstanders van Thuiskompas. Kortgeleden is er een eerste onderzoek geweest naar de bekendheid en gebruiksvriendelijkheid. Hieronder leest u het persbericht namens alle deelnemende corporaties en huurdersorganisaties.

(persbericht)
Emmen – De 8 Drentse woningcorporaties en hun 12 huurdersorganisaties hebben onderzocht hoe bekend Thuiskompas is, de website voor woningzoekenden. En hoe woningzoekenden het gebruik van het platform ervaren. Met dit onderzoek zetten de corporaties en huurdersorganisaties in op continu verbetering van het platform. Bijna 11.000 woningzoekenden deden aan het onderzoek mee. 

Blijven ontwikkelen

Eind 2020 vond het onderzoek naar de bekendheid en de ervaringen met Thuiskompas plaats, ongeveer 6 maanden na de start. Bert Moormann, directeur-bestuurder van woningcorporatie Domesta en woordvoerder namens de corporaties: “Vrij snel na de start lieten we dit onderzoek uitvoeren. De insteek van Thuiskompas is dat het woningzoekenden overzicht en gemak biedt. Daarin willen wij ons voortdurend blijven ontwikkelen. De uitkomsten van dit onderzoek helpen daarbij. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat Thuiskompas bekend is. Zodat mensen weten dat je voor een sociaal huurhuis in Drenthe en grensstreken bij Thuiskompas moet zijn.”

Gemakkelijk en duidelijk
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat 64% van de woningzoekenden Thuiskompas gebruiksvriendelijk vindt. Ook vinden zij makkelijk wat zij zoeken. Het aanbod aan huizen en de advertenties beoordelen zij als overzichtelijk. Met de stelling: ‘Het reageren op een huurhuis vond ik makkelijk’, was 93% van de mensen het eens.

Bert Moormann: “In april 2020 zijn we met 8 corporaties overgestapt op Thuiskompas. Om ervoor te zorgen dat iedere woningzoekende zijn opgebouwde wachttijd behoudt, hebben we daar in de communicatie veel aandacht aan besteed. We zien dat de overgrote meerderheid haar account heeft geactiveerd. Dit onderzoek bevestigt dat: 92,2% van de gebruikers weet dat je alleen met een geactiveerd account blijft ingeschreven en kunt reageren op huizen.”

Verbeterpunten

Het onderzoek laat ook zien waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo weet nog niet iedereen dat een inschrijving bij Thuiskompas gratis is. Ook zitten er handige functies in Thuiskompas, die nog niet iedereen kent. Een voorbeeld is het tipbericht. Woningzoekenden kunnen dit instellen en zij krijgen dan automatisch huizen die passen bij hun wensen in hun mailbox. Een ander verbeterpunt is dat 28% van de mensen die een huis via Thuiskompas kregen, het niet duidelijk vond met welke vragen ze waar terecht konden. In 2021 gaan de corporaties met deze verbeterpunten aan de slag.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud