Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Puntentelling

Wat is de maximale huur voor mijn woning?

Volgens het woningwaarderingsstelsel van de overheid mag de huur van een sociale huurwoning nooit hoger worden dan de maximale huurprijs.

Of u in een sociale huurwoning woont, kunt u onder andere opmaken uit uw huurcontract. Of is een gevolg van de huur de u betaalde bij de ingang van uw contract. Met de check van de Rijksoverheid kun u zien of je op basis van de aanvangshuur in een sociale of een geliberaliseerde (vrije sector) huurwoning woont.
U vindt de check hier.

Met ingang van 1 oktober 2015 is de manier waarop de maximale huurprijs voor zelfstandige sociale huurwoningen wordt berekend verandert. Sindsdien wordt ook de WOZ-waarde van de woning meegenomen en zijn onder andere omgevingspunten (voor bijvoorbeeld voorzieningen in de wijk) komen te vervallen.

Hoe kunt u de punten voor uw woning berekenen? Als huurder kunt u uw huurprijs checken via de site van de huurcommissie.

Daarvoor heeft u dus de WOZ-waarde van uw woning nodig. Daarnaast is het handig om ook de andere gegevens bij de hand te hebben die op de site van de Huurcommissie vermeld staan.

Wanneer u in een vrije sector of geliberaliseerde woning woont, dan wordt de huurprijs en de huurverhoging in hoge mate geregeld door het met de verhuurder afgesloten contract.
Vanwege de misstanden in de huursector krijgen ook langzamerhand deze huurders wat meer (huurprijs-) bescherming.

Op de site van de Huurcommissie vind u overigens ook informatie om de maximale huurprijs van uw kamer (onzelfstandige huur) of van uw woonwagen te berekenen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud