Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Werkplan 2024 MEVM 

Ook in 2024 zal de huurdersorganisatie MEVM zich hard maken voor een goede belangenbehartiging van de (huidige en toekomstige) huurders van Actium. Hiervoor heeft MEVM een werkplan opgesteld. In het werkplan staat welke thema’s voor ons het komende jaar belangrijk zijn en welk activiteiten voor 2024 gepland staan. In het werkplan zijn tevens de missie, visie en doelstelling van MEVM opgenomen.

Missie

MEVM heeft als missie de belangen van de huidige en toekomstige huurders van de woningcorporatie Actium te behartigen.

Visie

MEVM heeft als visie een onafhankelijke organisatie te zijn, die een goed beeld heeft van welke wensen en behoeften er leven onder de huurders van Actium.

Doelstelling

MEVM heeft als doelstelling om van betekenis zijn voor de huurders van Actium en woningzoekenden in de acht gemeenten waar Actium woningbezit heeft.

Hieronder een overzicht van belangrijke zaken die MEVM heeft opgenomen in het werkplan 2024.

Prioriteiten voor 2024

MEVM wil een huurdersorganisatie zijn, die:

 • huurders activeert meer betrokken te zijn bij maatschappelijke processen, zoals de wijkaanpak energietransitie en het programma ‘Lang zult u wonen’;
 • het contact met de achterban intensiveert door bewonersbijeenkomsten te organiseren over de actuele thema’s, zoals duurzaamheid, wonen en zorg, leefbaarheid, betaalbaarheid;
 • achterbanraadplegingen organiseert, d.m.v. de Klankbordgroep en (digitale) enquêtes;
 • verantwoording aan onze achterban aflegt, open en transparant is.

Activiteiten 2024

Participatie/belangbehartiging

 • Klankbordgroep éénmaal per twee maanden een nieuwe stelling voorleggen.
 • Twee themabijeenkomsten over actuele onderwerpen.
 • (Online) bewonersadviesgroepen (B.A.G.’s) organiseren en ondersteunen
 • (organisatie, bijwonen) (in samenwerking met Actium).
 • Huurdersdag (in samenwerking met Actium).
 • Huurdersacademie, kennissessie huurders/YouTube-filmpjes.

Public relations

 • Website en social media.
 • Digitale nieuwsbrief (zes maal per jaar).
 • Geprinte nieuwsbrief (twee maal per jaar).
 • De wijk in/de markt op.
 • Intensiveren contacten bewonerscommissies.

 

Via deze link kunt u het volledige werkplan 2024 inzien.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud