Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Werkgroepleden

women-in-a-meeting-2041386

MEVM vindt het belangrijk dat we de mening van de huurder steeds opnieuw horen over bepaalde thema’s. Daarom worden er werkgroepen opgericht. Een werkgroep bestaat uit een aantal huurders van Actium. Daarnaast verwelkomen we ook graag niet-huurders, die kennis hebben van een bepaald onderwerp. Werkgroepleden bespreken in een paar bijeenkomsten een thema en maken een voorstel voor het bestuur.

Hier onder vindt u de profielschets van een lid van een werkgroep. Ook als u (nog) niet aan alle eisen voldoet, zien we graag uw reactie tegemoet.

Om de juiste man of vrouw op de juiste plaats in een werkgroep te krijgen, werken we met een basisprofiel.

Basisprofiel

Van werkgroepleden wordt verwacht dat zij:

  • zich zowel mondeling als schriftelijk goed uit kunnen drukken in de Nederlandse taal
  • kunnen werken met een computer en het Office-pakket
  • besluitvaardig en resultaatgericht werken
  • onderscheid kunnen maken tussen hoofd- en bijzaken
  • in een team kunnen werken
  • in staat zijn tot het voeren van een open en collegiale discussie
  • over een positieve grondhouding beschikken

Wat gaat u doen?

Onder leiding van een bestuurslid gaat u één thema/onderwerp bespreken. Samen kijkt u wat goed zou kunnen zijn voor huurders en wat de gevolgen zouden zijn. U kijkt wat er al bekend is en waar u nog antwoord op moet hebben. U kijkt wat het beleid van Actium (of gemeente) al is en op welke onderdelen dan veranderingen moeten komen. Tot slot vat u de wijzigingen samen in een rapport(je) en biedt dit aan aan het bestuur, die daar dan een besluit over neemt. Als dit besluit is genomen, is het nieuw beleid van MEVM en zal het bestuur dit bespreken met Actium (of gemeente).

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga naar de inhoud