Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Wat is salderen?

In het kort gezegd is saldering de verrekening die plaats vindt als u elektriciteit terug levert aan het netwerk. Dat is dus alleen maar mogelijk als u ook elektriciteit opwekt (meestal zijn dat zonnepanelen). U betaalt dus alleen wat u daadwerkelijk hebt verbruikt of u ontvangt als u meer heeft geleverd aan het netwerk dan u daadwerkelijk hebt verbruikt. Als u zonnepanelen heeft leest u dan vooral verder.

Hoe werkt saldering?

De meeste woningen hebben zonnepanelen zodat die kunnen voorzien in de elektriciteitsbehoefte van de bewoners. Het kan echter gebeuren dat u op jaarbasis meer opwekt dan u daadwerkelijk gebruikt. In dat geval heeft u terug geleverd aan het netwerk en kunt u daar een vergoeding voor krijgen, de zogenaamde saldering. Als u meer verbruikt dan de zonnepanelen opwekken dan betaalt u uiteraard alleen voor datgene wat u meer hebt verbruikt.

Laten we het duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld:
jaarlijks verbruikt u 3200 kwh, maar de opbrengst van de zonnepanelen is 3600 kwh. In dat geval kunt u een vergoeding krijgen voor 400kwh.

Verbruikt u 3200khw en de opbrengst van de zonnepanelen is 2700 khw, dan betaalt u voor 500 kwh.

Wat is de vergoeding?

Net als bij levering van elektriciteit kunnen energiebedrijven hun eigen vergoeding bepalen als u terug levert aan het net op jaarbasis. Het is dus aan te raden dat u nagaat waar u het meeste betaalt dan wel terugkrijgt voor uw elektriciteit. Op de website van Energievergelijk vindt u een overzicht. Verdere informatie kunt u ook krijgen op Independer. Helaas is het vaak appels met peren vergelijken. Per situatie zult u dus moeten kijken wat voor u het meest lucratief is.

Moet ik elektriciteit en gas afnemen bij dezelfde leverancier?

Nee. U heeft de vrije keus om te kiezen waar u uw gas of elektriciteit afneemt. Uitzondering is bijvoorbeeld als er sprake is van stadsverwarming of blokverwarming, dan zit u vast aan die leverancier. Let wel op de voorwaarden. Sommige leveranciers geven korting als u beide bij hen afneemt. Die korting vervalt dus als u overstapt van alleen elektriciteitsleverancier.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud