Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Wat is passend toewijzen?

Bij de toewijzing van een sociale woning houdt Actium rekening met uw inkomen en de grootte van uw huishouden. Dit heet passend toewijzen.

Door passend toewijzen krijgt u een woning waarvan de huur aansluit bij uw inkomen. Daarmee kunt u betaalbaar wonen en dat vinden ook wij belangrijk. Een huur die aansluit bij uw inkomen verkleint het risico dat u in betalingsproblemen komt. In onderstaand schema ziet u welke huurprijs (prijspeil 2023) past bij een huishouden en (verzamel)inkomen:

1-persoonshuishouden

Bij een maximaal jaarinkomen van € 25.475 (€ 25.075 bij AOW) geldt een maximale kale huurprijs van: € 647,19
Bij een maximaal jaarinkomen tussen € 25.476 (€ 25,075 bij AOW) en € 44.035 geldt een maximale kale huurprijs van: € 808,06

2-persoonshuishouden

Bij een maximaal jaarinkomen van € 34.575 (€ 33.800 bij AOW) geldt een maximale kale huurprijs van: € 647,19
Bij een maximaal jaarinkomen tussen € 34.576 (€ 33.800 bij AOW) en € 48.625 geldt een maximale kale huurprijs van: € 808,06

3 of meerpersoonshuishouden

Bij een maximaal jaarinkomen van € 34.575 (€ 33.800 bij AOW) geldt een maximale kale huurprijs van: € 693,60
Bij een maximaal jaarinkomen tussen € 34.576 (€ 33.800 bij AOW) en € 48.625 geldt een maximale kale huurprijs van: € 808,06

Inkomen boven de inkomensgrens?

Heeft u een inkomen boven de inkomensgrens dan kan Actium u een sociale huurwoning toewijzen, maar dat gebeurt alleen als er geen andere kandidaten zijn. Voor urgente woningzoekenden en woningzoekenden met een bijzondere (zorg)vraag, maken ze hier een uitzondering op. Dat geldt ook voor woningzoekenden die hulp en ondersteuning krijgen vanuit de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud