Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Wat is streefhuur?

Elke woning heeft een aantal punten. Deze puntentelling heet ook wel het woningwaarderingsstelsel.
Het aantal punten bepaalt de huur die maximaal voor een woning mag worden gevraagd.
Een corporatie kan besluiten dat ze dit teveel huur vindt voor die woning, omdat zo’n hoge huur niet past bij de doelstellingen van de corporatie. Bijvoorbeeld omdat bij zo’n hoge huur geen huurtoeslag gekregen kan worden. In dat geval kan ze een streefhuur voor de woning vaststellen.
De streefhuur wordt uitgedrukt in een percentage van de maximaal redelijke huur.
MEVM maakt met Actium afspraken over de streefhuren.

Misschien maakt een voorbeeld dit duidelijker:
Stel de woning mag maximaal 900 euro huur per maand kosten. De corporatie heeft besloten dat ze een streefhuur voor de woning hanteert van 70%. Dan is de huurprijs voor die woning maximaal 630 euro per maand.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wachttijden lopen op

De woningmarkt zit redelijk op slot. Dat betekent dat verhuizen een stuk moeilijker is. Om een beeld te krijgen hoe lang woningzoekenden moeten wachten op

Lees verder »

Huuraanpassing 2023

Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast door Actium. Bij aanvang van dit traject  wordt huurdersorganisatie MEVM door Actium gevraagd een advies uit

Lees verder »