Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Wat is streefhuur?

Elke woning heeft een aantal punten. Deze puntentelling heet ook wel het woningwaarderingsstelsel.
Het aantal punten bepaalt de huur die maximaal voor een woning mag worden gevraagd.
Een corporatie kan besluiten dat ze dit teveel huur vindt voor die woning, omdat zo’n hoge huur niet past bij de doelstellingen van de corporatie. Bijvoorbeeld omdat bij zo’n hoge huur geen huurtoeslag gekregen kan worden. In dat geval kan ze een streefhuur voor de woning vaststellen.
De streefhuur wordt uitgedrukt in een percentage van de maximaal redelijke huur.
MEVM maakt met Actium afspraken over de streefhuren.

Misschien maakt een voorbeeld dit duidelijker:
Stel de woning mag maximaal 900 euro huur per maand kosten. De corporatie heeft besloten dat ze een streefhuur voor de woning hanteert van 70%. Dan is de huurprijs voor die woning maximaal 630 euro per maand.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud