Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Wachttijden lopen op

De woningmarkt zit redelijk op slot. Dat betekent dat verhuizen een stuk moeilijker is. Om een beeld te krijgen hoe lang woningzoekenden moeten wachten op een huurwoning van Actium zijn we in de cijfers gedoken van Thuiskompas. Op Thuiskompas vind je het aanbod van de 8 Drentse woningcorporaties waaronder Actium. Je kunt je op Thuiskompas gratis inschrijven als woningzoekende en reageren op alle beschikbare huizen in Drenthe.

Wachttijd

De term ‘wachttijd’ wordt in de woonruimteverdeling gebruikt om aan te geven hoe lang woningzoekenden erover hebben gedaan om een woning te vinden. Het begrip wachttijd lijkt te suggereren dat woningzoekenden op een wachtlijst staan tot ze aan de beurt zijn voor een woning. Dat is echter niet het geval. Woningzoekenden die in aanmerking willen komen voor deze woningen moeten zelf op deze woning reageren.

Inschrijfduur versus zoekduur

Als indicatoren van de wachttijden wordt gekeken naar de inschrijfduur of de zoekduur bij verhuring van de woning. De inschrijfduur geeft aan hoe lang woningzoekenden ingeschreven hebben gestaan voordat ze een woning vinden. De zoekduur is de periode tussen de eerste reactie van de woningzoekende en het moment dat de woningzoekende een woning gaat huren. De zoekduur ligt doorgaans veel lager dan de inschrijfduur. Woningzoekenden staat vaak eerst ‘passief’ ingeschreven, om inschrijfduur op te bouwen, en gaan daarna pas ‘actief’ zoeken.

Aantal woningzoekenden per leeftijdscategorie

Onderstaande tabel geeft het aantal woningzoekenden per leeftijdscategorie weer. Vooral in de leeftijdscategorie 28 t/m 54 jaar staan veel woningzoekenden ingeschreven.

 

Inschrijfduur Actium totaal per leeftijdscategorie

Eerst geven we u een tabel van het totaal van Actium, daarna kunt u per gemeente zien hoe de situatie daar is.

Actium totaal, totaal aantal verhuringen 2.351

leeftijdscategorie

 maanden

jaren

18 t/m 22 jaar

32

2,7

23 t/m 27 jaar

51

4,2

28 t/m 54 jaar

72

6,0

 55 jaar tot AOW

63

5,3

AOW t/m 74 jaar

88

7,3

75 jaar en ouder

89

7,4

Wat opvalt is dat de inschrijfduur meestijgt met de leeftijdscategorie.

Inschrijfduur per gemeente per leeftijdscategorie

gemeente Assen, totaal aantal verhuringen 1.081

leeftijdscategorie

 maanden

jaren

18 t/m 22 jaar

37

3,1

23 t/m 27 jaar

54

4,5

28 t/m 54 jaar

75

6,3

55 jaar tot AOW

71

5,9

AOW t/m 74 jaar

101

8,4

75 jaar en ouder

123

10,3

In de gemeente Assen verhuurt Actium het grootste deel van haar woningbezit. Dit is ook te zien aan het aantal verhuringen ten opzichte van de overige gemeenten. Ook in de gemeente Assen is te zien dat de inschrijfduur oploopt in relatie tot de leeftijdscategorie. Ten opzichte van de totaal gemiddelde inschrijfduur van Actium is de inschrijfduur vanaf de AOW leeftijd in de gemeente Assen een stuk hoger.

 

gemeente De Wolden, totaal aantal verhuringen 274

leeftijdscategorie

 maanden

jaren

18 t/m 22 jaar

30

2,5

23 t/m 27 jaar

53

4,4

28 t/m 54 jaar

74

6,2

55 jaar tot AOW

71

5,9

AOW t/m 74 jaar

78

6,5

75 jaar en ouder

104

8,7

De inschrijfduur bij gemeente De Wolden wijkt weinig af van de totale inschrijfduur van Actium. Alleen de groep van 75 jaar en ouder springt hieruit.

 


gemeente Midden Drenthe, totaal aantal verhuringen 167

leeftijdscategorie

 maanden

jaren

18 t/m 22 jaar

26

2,2

23 t/m 27 jaar

46

3,8

28 t/m 54 jaar

73

6,1

55 jaar tot AOW

33

2,7

AOW t/m 74 jaar

39

3,3

75 jaar en ouder

87

7,3

Wat opvalt bij de gemeente Midden Drenthe is dat de inschrijfduur van de groep 55 jaar tot AOW en de groep AOW t/m 74 jaar een stuk lager is dat de totale inschrijfduur van Actium. Woningzoekenden in deze twee categorieën lijken sneller voor een huurwoning in aanmerking te komen in deze gemeente.

 

gemeente Ooststellingwerf, totaal aantal verhuringen 450

leeftijdscategorie

 maanden

jaren

18 t/m 22 jaar

29

2,4

23 t/m 27 jaar

42

3,5

28 t/m 54 jaar

53

4,4

55 jaar tot AOW

39

3,2

AOW t/m 74 jaar

43

3,6

75 jaar en ouder

22

1,8

In de gemeente Ooststellingwerf is de inschrijfduur bij alle leeftijdscategorieën een stuk lager ten opzichte van de totale inschrijfduur van Actium en ook de overige gemeenten. Vooral de groep 75 jaar en ouder komt in deze gemeente vrij snel aan een huurwoning.

 

 


gemeente Westerveld, totaal aantal verhuringen 240

leeftijdscategorie

 maanden

jaren

18 t/m 22 jaar

24

2,0

23 t/m 27 jaar

44

3,7

28 t/m 54 jaar

74

6,2

55 jaar tot AOW

78

6,5

AOW t/m 74 jaar

113

9,4

75 jaar en ouder

74

6,2

In de gemeente Westerveld is voor de inschrijfduur van de leeftijdscategorie AOW t/m 74 jaar behoorlijk hoog.

 

gemeente Hoogeveen, totaal aantal verhuringen 33

leeftijdscategorie

 maanden

jaren

18 t/m 22 jaar

 

 

23 t/m 27 jaar

 

 

28 t/m 54 jaar

86

7,2

55 jaar tot AOW

32

2,6

AOW t/m 74 jaar

116

9,7

75 jaar en ouder

94

7,8

 

Bij de gemeente Hoogeveen valt op dat er geen verhuringen zijn geweest in de eerste twee leeftijdscategorieën.  Daarnaast valt op dat de inschrijfduur voor de leeftijdscategorie 55 jaar tot AOW vrij laag is ten opzichte van de totale inschrijfduur van Actium.

 

gemeente Meppel, totaal aantal verhuringen 63

leeftijdscategorie

 maanden

jaren

18 t/m 22 jaar

60

5,0

23 t/m 27 jaar

51

4,3

28 t/m 54 jaar

116

9,6

55 jaar tot AOW

91

7,6

AOW t/m 74 jaar

174

14,5

75 jaar en ouder

155

12,9

In de gemeente Meppel is de inschrijfduur van de laatste twee categorieën extreem hoog. Ook is de inschrijfduur voor de  categorie 28 t/m 54 jaar opvallend hoog.

 

gemeente Noordenveld, totaal aantal verhuringen 43

leeftijdscategorie

 maanden

jaren

18 t/m 22 jaar

20

1,7

23 t/m 27 jaar

73

6,1

28 t/m 54 jaar

96

8,0

55 jaar tot AOW

101

8,4

AOW t/m 74 jaar

105

8,7

75 jaar en ouder

169

14,1

Bij de gemeente Noordenveld is de inschrijfduur voor de leeftijdscategorie 18 t/m 22 jaar het laagst ten opzichte van alle andere gemeenten. Daarnaast is de inschrijfduur van de overige categorieën in vergelijking met de totale inschrijfduur van Actium een stuk langer.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Onderhoudsmagazine Actium

Actium voert ieder jaar planmatig onderhoud uit aan een deel van de woningen. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden in 2024 staan in het onderhoudsmagazine op de website van Actium. Deze hebben zowel betrekking op onderhoud- als verduurzamen van woningen en worden uitgevoerd zonder extra huurverhoging.

Lees verder »

Even voorstellen…..

Op 15 mei is Emmy Prins met veel enthousiasme gestart binnen MEVM als administratief- en secretarieel ondersteuner. Samen met Andrea van Tuijl vormt ze de rechterhand van het bestuur. Ze stelt zich graag aan u voor.

Lees verder »

Visie van MEVM op de huurverhoging 2024

In de brief van Actium over de jaarlijkse huuraanpassing die u in april heeft ontvangen, wordt de suggestie gewekt dat MEVM heeft ingestemd met de huuraanpassing. Dat is niet het geval en wij vinden het belangrijk dat u daarover geïnformeerd wordt. Actium heeft o.a. gekozen voor de maximale huurverhoging terwijl wij het advies gegeven hebben om voor een gematigd huurbeleid te kiezen. Dit advies heeft Actium niet opgevolgd. Wij leggen u graag uit hoe dit adviestraject is verlopen.

Lees verder »
Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud