Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Voorrang voor woningisolatie

De afgelopen jaren heeft MEVM al verdergaande afspraken gemaakt over woningrenovatie met Actium. Er moet altijd een afweging worden gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie. Gezien de laatste ontwikkelingen kiest MEVM voor een sterker accent op isolatie. 

 

We zien nog steeds lange wachttijden en er is ook nog steeds sprake van een woningtekort. Dit is uiteraard een onderwerp dat besproken moet worden, maar gezien de ontwikkelingen op de energiemarkt kiest MEVM nu voor de grootste groep huurders. Daarom is zij van mening dat de bestaande plannen tegen het licht gehouden moeten worden en gekeken moet worden het accent meer te verleggen naar isolatie. Dit zorgt er niet alleen voor dat de huidige huurders minder betalen voor energie, maar ook dat dit een bijdrage is om de milieudoelstellingen te halen. We weten dat dit niet direct uitgevoerd kan worden. Planning duurt nu eenmaal een paar jaar. Gezien de verwachting dat deze energieprijzen wellicht tot 2023 in stand blijven is actie op korte termijn noodzakelijk. 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud