Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13 96 08 29

Spreekuur, op afspraak of
donderdags 10:30 – 12:30

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Voorlichtingsavond sloopplannen Pelikaanstraat Assen

Donderdagavond 9 april 2015 informeerde Actium de bewoners van 28 huurwoningen aan de Pelikaanstraat in Assen over het plan om hun woningen te slopen. De huizen uit 1949 voldoen niet meer aan de actuele eisen. De technische staat is zodanig dat renovatie niet haalbaar is. MEVM was ook aanwezig om te kijken hoe de voorlichting plaatsvond en om eventuele vragen van bewoners te beantwoorden.

Op de informatieavond was het overgrote deel van de bewoners aanwezig. Zij kregen een duidelijk verhaal te horen, en hun werd uitgelegd waarom renovatie niet haalbaar is. MEVM is voorstander van behoud van goedkopere huurwoningen, maar woningen moeten wel op de huidige stand van energiezuinigheid gebracht kunnen worden. Het streven van Actium is om gemiddeld op energielabel B te komen; dit kan voor huurders een aanzienlijke besparing opleveren op de energierekening.

Actium en MEVM hebben een nieuw sociaal plan vastgesteld. Hierin zijn regels afgesproken over de hoogte van de verhuiskostenvergoeding en voorrang bij het vinden van andere woonruimte.

In de nieuwe opzet zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd, zo is de huurgewenning nu voor alle betrokkenen gelijk getrokken. Daarnaast is het principe van de wisselwoning afgeschaft, maar ontvangen huurders die tweemaal moeten verhuizen een hogere vergoeding.

De betrokken bewoners in de Pelikaanstraat zijn de eersten die te maken krijgen met dit nieuwe sociaal plan en we zijn benieuwd naar hun ervaringen.

Actium wil op de vrijkomende locatie hetzelfde aantal woningen terugbouwen en dat binnen dezelfde kaders als de huidige bebouwing. Dat betekent 28 grondgebonden gezinswoningen (rijtjeshuizen) met twee slaapkamers en een badkamer op de verdieping. De nieuwe woningen krijgen energielabel A en beantwoorden daarmee weer helemaal aan de actuele eisen op het gebied van duurzaamheid.

Facebook
Twitter
LinkedIn
5-minuten-douche-timer-wit-vs1
Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang

Gratis een water- en energiebesparende douchemanager