Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Verslag bewonersavonden

 Op 18 en 19 mei heeft MEVM twee digitale bewonersavonden georganiseerd.

Leefbaarheid

Op 18 mei werd er gesproken over de leefbaarheid in en rond het huis. Op deze avond konden de huurders reageren op de enquête, die MEVM eind 2020 heeft gehouden. Tevens kon men aanbevelingen doen.

Thema’s die zijn besproken, waren:
– klachten en overlast buren
Niet alle klachten zijn bij Actium bekend en huurders vinden het moeilijk de juiste persoon te vinden om de klacht neer te leggen. Ook is in veel gevallen niet duidelijk of de klacht ook is opgepakt en wat het resultaat is.

– hangjongeren
Actium geeft aan dat het probleem toeneemt. Huurders onderschrijven dat, maar zeggen ook dat de mogelijkheden voor de jongeren steeds minder worden.

– contact met de buren
Het valt op dat de huurders steeds minder contact met de buren hebben en dat de veranderende samenstelling van de straat/buurt daar de oorzaak van zou kunnen zijn.

– inbraakbeveiliging
Huurders geven aan dat het wel iets beter kan en dat VVE’s soms tegenwerken, ook als Actium daar de meerderheid heeft.

– verlichting
Opgemerkt wordt dat vooral in dorpen de verlichting te wensen over laat. Voorgesteld wordt om elk huis een eigen verlichting te geven aan de gevel.

– verkeersveiligheid
Ondanks duidelijke borden ervaren de huurders nog steeds dat er te hard wordt gereden.

 Sommige problemen konden gelijk worden opgepakt door Actium, andere duren iets langer, omdat daar ook andere partijen bij betrokken zijn (de gemeente bijvoorbeeld).

Gasloos wonen

Op 19 mei werd er gesproken over gasloos wonen. In tegenstelling tot de eerste avond was deze bijeenkomst vooral bedoeld om huurders te informeren over wat de huidige stand van zaken is en welke (inter)nationale afspraken er liggen. Actium moet zich daar ook aan houden, maar corporaties kunnen hun eigen weg kiezen hoe ze het einddoel denken te kunnen halen. Daarnaast is Actium ook afhankelijk van de warmtetransitieplannen van de gemeenten.

Uit de polls die zijn gehouden blijkt dat huurders wel gasloos willen wonen, maar ze verwachten niet dat hen dat op korte termijn zal gebeuren. Men verwacht het pas over 10 jaar of nog later.

Ook was er op deze avond een huurder aanwezig die al gasloos woont. Uit zijn antwoorden blijkt dat er nog aanloopproblemen zijn (geweest) en dat de huurder zijn gedrag moet veranderen. Even de verwarming 3 graden hoger en hopen dat het dan over een half uur aangenaam warm is, dat gaat niet meer. Tevens zal het koken ook anders gaan via inductie. De energielasten nemen weliswaar af, maar de netto huur neemt iets toe. Doel is wel dat de huurders er niet op achteruit mogen gaan. MEVM en Actium gaan daarover nog verder in gesprek.

Huurders geven aan dat instructiefilmpjes zeer welkom zouden zijn. Ze willen graag een gasloze woning bezichtigen. Ook gaven drie huurders aan wel in een werkgroep te willen gaan zitten om verder mee te denken hoe deze nieuwe ontwikkelingen het beste kunnen worden toegepast voor de huurders.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen februari 2024

Begin februari hebben we naar de mening van de klankbordgroep gevraagd over een drietal korte stellingen. Deze gingen over de verduurzaming, huurverhoging en de bestedingen van Actium.
We kunnen uit de reacties concluderen dat huurders duurzaamheid belangrijk vinden.

Lees verder »

MEVM denkt en praat mee!  

Op basis van de Overlegwet heeft MEVM vanuit en in het belang van de huurders in 2023 weer meegedacht, advies en instemming gegeven over verschillende onderwerpen aan Actium.

Lees verder »

Werkplan 2024 MEVM 

Ook in 2024 zal de huurdersorganisatie MEVM zich hard maken voor een goede belangenbehartiging van de (huidige en toekomstige) huurders van Actium. Hiervoor heeft MEVM een werkplan opgesteld waarin onder andere de geplande activiteiten staan.

Lees verder »
Ga naar de inhoud