Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Verhuurdersheffing beter inzetten

Tijdens de algemene beschouwingen is een motie aangenomen die zegt dat de verhuurdersheffing met 500 miljoen euro zal worden verminderd. Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal het bedrag definitief worden vastgesteld. De vraag is of de huurders er ook daadwerkelijk iets mee opschieten.

Vanaf 2013 moeten alle verhuurders bijdragen in de verhuurdersheffing. Van alle ontvangsten dragen de woningcorporaties 95% bij. In de praktijk betekent dit dat huurders drie à vier maanden huur betalen die rechtstreeks naar de overheid gaat via de corporatie. De Tweede Kamer heeft in overgrote meerderheid de regering gevraagd voor 2022 de verhuurdersheffing te verminderen met 500 miljoen. Op zich klinkt dit heel mooi, maar dat betekent dat iedere huurder per jaar drie maanden huur afdraagt als huurbelasting aan de overheid. MEVM is dan ook van mening dat de gehele huurdersheffing dient te worden afgeschaft en dat dit geld dient te worden ingezet in woningrenovatie en nieuwbouw. Een zogenaamde investeringverplichting.

Onroerendezaakbelasting

De Nederlandse Woonbond heeft uitgerekend dat door de verwachte verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) de 500 miljoen bijna verdampt en niet ten goede komt aan de huurders, maar aan de gemeenten. Die verhoging komt enerzijds vanwege de hogere waarde die het bezit van Actium heeft gekregen door de explosieve stijging van de huizenprijzen en anderzijds doordat de OZB zo’n beetje de enige inkomstenbron is van gemeenten.
MEVM benadrukt bij gemeenten hun rol in de beheersing van de woonlasten, onder andere bij het opstellen van de prestatieafspraken. Mogelijk dat in dat kader ook de OZB eens onder de loep genomen moet worden.

Situatie Actium

Actium betaalt jaarlijks 10 miljoen aan de overheid aan verhuurdersheffing. Als de WOZ omhoog gaat als de waarde van de woning stijgt, omdat deze verbeterd wordt door energetische maatregelen, blijft maar heel weinig uiteindelijk voor Actium over om extra te investeren in maatregelen om de woning energiezuiniger te maken.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Nieuwe directeur-bestuurder Actium

De raad van commissarissen van woningcorporatie Actium heeft Melanie Maatman benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. Met ingang van 1 november 2023 volgt mevrouw Maatman interim directeur-bestuurder

Lees verder »
Naar de inhoud springen