Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Verhuurdersheffing beter inzetten

Tijdens de algemene beschouwingen is een motie aangenomen die zegt dat de verhuurdersheffing met 500 miljoen euro zal worden verminderd. Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal het bedrag definitief worden vastgesteld. De vraag is of de huurders er ook daadwerkelijk iets mee opschieten.

Vanaf 2013 moeten alle verhuurders bijdragen in de verhuurdersheffing. Van alle ontvangsten dragen de woningcorporaties 95% bij. In de praktijk betekent dit dat huurders drie à vier maanden huur betalen die rechtstreeks naar de overheid gaat via de corporatie. De Tweede Kamer heeft in overgrote meerderheid de regering gevraagd voor 2022 de verhuurdersheffing te verminderen met 500 miljoen. Op zich klinkt dit heel mooi, maar dat betekent dat iedere huurder per jaar drie maanden huur afdraagt als huurbelasting aan de overheid. MEVM is dan ook van mening dat de gehele huurdersheffing dient te worden afgeschaft en dat dit geld dient te worden ingezet in woningrenovatie en nieuwbouw. Een zogenaamde investeringverplichting.

Onroerendezaakbelasting

De Nederlandse Woonbond heeft uitgerekend dat door de verwachte verhoging van de Onroerendezaakbelasting (OZB) de 500 miljoen bijna verdampt en niet ten goede komt aan de huurders, maar aan de gemeenten. Die verhoging komt enerzijds vanwege de hogere waarde die het bezit van Actium heeft gekregen door de explosieve stijging van de huizenprijzen en anderzijds doordat de OZB zo’n beetje de enige inkomstenbron is van gemeenten.
MEVM benadrukt bij gemeenten hun rol in de beheersing van de woonlasten, onder andere bij het opstellen van de prestatieafspraken. Mogelijk dat in dat kader ook de OZB eens onder de loep genomen moet worden.

Situatie Actium

Actium betaalt jaarlijks 10 miljoen aan de overheid aan verhuurdersheffing. Als de WOZ omhoog gaat als de waarde van de woning stijgt, omdat deze verbeterd wordt door energetische maatregelen, blijft maar heel weinig uiteindelijk voor Actium over om extra te investeren in maatregelen om de woning energiezuiniger te maken.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Onderhoudsmagazine Actium

Actium voert ieder jaar planmatig onderhoud uit aan een deel van de woningen. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden in 2024 staan in het onderhoudsmagazine op de website van Actium. Deze hebben zowel betrekking op onderhoud- als verduurzamen van woningen en worden uitgevoerd zonder extra huurverhoging.

Lees verder »

Even voorstellen…..

Op 15 mei is Emmy Prins met veel enthousiasme gestart binnen MEVM als administratief- en secretarieel ondersteuner. Samen met Andrea van Tuijl vormt ze de rechterhand van het bestuur. Ze stelt zich graag aan u voor.

Lees verder »

Visie van MEVM op de huurverhoging 2024

In de brief van Actium over de jaarlijkse huuraanpassing die u in april heeft ontvangen, wordt de suggestie gewekt dat MEVM heeft ingestemd met de huuraanpassing. Dat is niet het geval en wij vinden het belangrijk dat u daarover geïnformeerd wordt. Actium heeft o.a. gekozen voor de maximale huurverhoging terwijl wij het advies gegeven hebben om voor een gematigd huurbeleid te kiezen. Dit advies heeft Actium niet opgevolgd. Wij leggen u graag uit hoe dit adviestraject is verlopen.

Lees verder »

18 jaar of ouder? Schrijf je in bij Thuiskompas

Op jezelf wonen gaat tegenwoordig niet zo gemakkelijk. Er zijn weinig woningen beschikbaar voor jongeren. Omdat de wachttijden voor een sociale huurwoning lang zijn, is het slim om je zo vroeg mogelijk in te schrijven bij Thuiskompas. Dit kan zodra je 18 bent. Op het platform vind je alle beschikbare woningen van de 9 Drentse corporaties.

Lees verder »
Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud