Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13 96 08 29

Spreekuur, op afspraak of
donderdags 10:30 – 12:30

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Verhuurdersheffing beter inzetten

Tijdens de algemene beschouwingen is een motie aangenomen die zegt dat de verhuurdersheffing met 500 miljoen euro zal worden verminderd. Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal het bedrag definitief worden vastgesteld. De vraag is of de huurders er ook daadwerkelijk iets mee opschieten.

Vanaf 2013 moeten alle verhuurders bijdragen in de verhuurdersheffing. Van alle ontvangsten dragen de woningcorporaties 95% bij. In de praktijk betekent dit dat huurders drie à vier maanden huur betalen die rechtstreeks naar de overheid gaat via de corporatie. De Tweede Kamer heeft in overgrote meerderheid de regering gevraagd voor 2022 de verhuurdersheffing te verminderen met 500 miljoen. Op zich klinkt dit heel mooi, maar dat betekent dat iedere huurder per jaar drie maanden huur afdraagt als huurbelasting aan de overheid. MEVM is dan ook van mening dat de gehele huurdersheffing dient te worden afgeschaft en dat dit geld dient te worden ingezet in woningrenovatie en nieuwbouw. Een zogenaamde investeringverplichting.

 Prestatieafspraken

 Om er voor te zorgen dat het geld van u als huurder ook bij corporatie blijft en ingezet wordt voor de woningbouw zal MEVM er bij de diverse gemeenten bij het maken van de prestatieafspraken op aandringen dat zij niet de Onroerend Zaak Belasting (OZB) zullen verhogen. De Nederlandse Woonbond heeft uitgerekend dat door de verwachte verhoging de 500 miljoen bijna verdampt en niet ten goede komt aan de huurders, maar aan de gemeenten.

Situatie Actium

Actium betaalt jaarlijks 10 miljoen aan de overheid aan verhuurdersheffing. Als de WOZ omhoog gaat als de waarde van de woning stijgt, omdat deze verbeterd wordt door energetische maatregelen, blijft maar heel weinig uiteindelijk voor Actium over om extra te investeren in maatregelen om de woning energiezuiniger te maken.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Voorrang voor woningisolatie

De afgelopen jaren heeft MEVM al verdergaande afspraken gemaakt over woningrenovatie met Actium. Er moet altijd een afweging worden gemaakt tussen nieuwbouw en renovatie. Gezien de

Lees verder »