Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Verhuringen vrijkomende woningen via bemiddeling 

Als er huurwoningen worden opgezegd dan zijn er een aantal manieren waarop een woning opnieuw verhuurd kan worden. De meest voorkomende is op basis van inschrijftijd: de woning wordt geadverteerd en aan wie de woning wordt aangeboden wordt bepaald door de inschrijftijd, behalve als er woningzoekenden met een urgentie hebben gereageerd, die gaan voor.  

Het kan ook voorkomen dat een woning via bemiddeling wordt verhuurd. Bij bemiddeling wordt de woning niet geadverteerd maar wordt rechtstreeks aangeboden aan een woningzoekende. Dit gebeurt onder andere bij verhuringen aan statushouders en mensen die uit een opvanginstelling komen, in geval van woningruil, verhuur op voordracht van een zorgpartij of als iemand binnen een sloop-nieuwbouwproject terugkeert naar de vervangende nieuwbouwwoning. Bemiddelingen worden met reden verantwoord binnen Thuiskompas.  

Overzicht aantal verhuringen door bemiddelingen en aan statushouders 

Om een beeld te krijgen hoeveel vrijkomende woningen van Actium verhuurd worden via bemiddeling en worden toegewezen aan statushouders, hebben wij dit op een rijtje gezet per gemeente waar Actium woningen verhuurd. Ook hebben we een totaaloverzicht van alle verhuringen van Actium in het hele werkgebied.   

De bijbehorende tabellen zijn alleen zichtbaar op laptop en desktop computer. Onze excuses hiervoor.

Conclusie 

Zoals te zien is zijn er in 2023 meer woningen bemiddeld ten opzichte van 2021 en 2022. Hierin is met name het aantal verhuringen aan statushouders gestegen. Dit is te verklaren doordat gemeenten in 2023 een grotere opgave van het Rijk hebben gekregen om statushouders te huisvesten. Hierdoor heeft ook Actium een grotere bijdrage moeten leveren om statushouders te huisvesten. Toch blijft het percentage nog onder de 10% wat in principe vanuit de prestatieafspraken met gemeenten het uitgangspunt is; jaarlijks maximaal 10% van de vrijkomende woningen toewijzen aan statushouders.   

 

Afspraken bemiddeling 

Binnen Thuiskompas hebben de aangesloten corporaties afgesproken dat er maximaal 20% van de verhuringen via bemiddeling mag plaatsvinden. Deze 20% is exclusief het percentage verhuringen aan statushouders. Dus van het percentage bemiddelingen moet het percentage statushouders afgetrokken worden. Dit betekent dat Actium de afgelopen jaren heeft voldaan aan deze afspraken, namelijk in 2021 19% aan verhuringen via bemiddeling, in 2022 heeft Actium 18% aan verhuringen via bemiddeling toegewezen en in 2023 ook 18%.  

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud