Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13 96 08 29

Spreekuur, op afspraak of
donderdags 10:30 – 12:30

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Veel huurders komen niet rond

Bijna eenderde van de Drentse huurders kampt met betaalbaarheidsproblemen, blijkt uit onderzoek van zes Drentse woningcorporaties en hun huurdersorganisaties. Ruim 54 procent van de huurders geeft aan zich wel eens zorgen te maken de huur niet te kunnen betalen. Ook MEVM en Actium (en hun huurders) hebben aan dit onderzoek meegewerkt. Op dit moment zijn alleen nog de cijfers bekend voor heel Drenthe, later komt er ook een rapport specifiek over Actium en haar huurders. Hoe hoger de huurprijs hoe hoger het aandeel huurders met een betaalbaarheidsrisico, blijkt uit het onderzoek. Van de huurders met een huurprijs tot 389 euro heeft circa 24 procent een betaalbaarheidsrisico, terwijl dit bij woningen met een huurprijs tussen de 556 en 699 euro ongeveer 40 procent bedraagt. Vooral eenpersoonshuishoudens en één- en twee-ouder gezinnen lopen vaak tegen betaalbaarheidsproblemen aan. In een eerste overleg over de resultaten en mogelijke vervolgstappen, hebben de corporaties toegezegd hun huidig huurprijsbeleid onder de loep te nemen én aan te passen. Hierbij wordt rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de verschillende corporaties. Inmiddels heeft het bestuur een eerste verkennend gesprek met Actium hierover gehad. Samen met de andere huurdersorganisaties in Drenthe en de corporaties maakt MEVM zich ook zorgen over de hoogte van energielasten, gemeentelijke heffingen en zorgkosten. Zij zijn ervan overtuigd dat alleen een brede en gezamenlijke aanpak leidt tot verbetering van de financiële positie van huurders. Samen willen ze dit geluid laten horen bij gemeenten, energieleveranciers en andere partijen. ‘We gaan met alle betrokken wethouders begin december in gesprek,’ zegt Woonbondconsulent Sylvo Gaastra in het Dagblad van het Noorden. ‘Gemeenten zijn mede verantwoordelijk voor de financiële situatie van de huurders’
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

Knarrenhof

Heeft u altijd al een keer op een andere manier willen wonen? Dan is een Knarrenhof wellicht iets voor u. Het woord doet vermoeden dat

Lees verder »

Activiteiten 2022

De Woningwet van 2015 bepaalt dat huurdersorganisaties samen met corporaties en gemeenten afspraken kunnen maken over zaken die te maken hebben met de woningmarkt. Ieder

Lees verder »