Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitslag stellingen oktober 2023

Een goed verzorgde tuin geeft veel woonplezier; voor u, maar ook voor uw buren. De buurt krijgt immers een prettige uitstraling als er goed onderhouden tuinen zijn. Het woont ook prettiger in een leefomgeving die er verzorgd uitziet. Het zegt iets over de mensen die in die buurt wonen; het zegt iets over de leefbaarheid in de buurt.

Tuinieren kan een leuke en ontspannende hobby zijn, maar niet iedereen houdt van tuinieren. Sommige mensen richten hun tuin in met een beukenhaag als erfafscheiding en borders met sierplanten en struiken. Anderen richten de tuin in met tegels of grind. Om precies te omschrijven welke inrichting goed of slecht is, is best lastig. Maar het is vaak heel duidelijk als een tuin niet verzorgd is. Denk daarbij aan tuinen met erg hoog gras en veel onkruid en wildgroei aan struiken of bomen en overhangende takken.

Over bovenstaand onderwerp hebben we onze klankbordgroep  twee stellingen voorgelegd. We hebben 99 reacties gekregen.

Stelling 1:
De tuinen in mijn straat zien er verzorgd uit.

Hier zegt 39% van de ondervraagden dat iedereen er inderdaad voor zorgt dat zijn eigen tuin er verzorgd uitziet. Een groep van 22% zegt dat hun eigen tuin netjes is, maar die van de buren ziet er niet uit. Kleine groepen van 3% vindt dat de tuinen er niet verzorgd uitzien, maar dat niemand in de straat zich daar druk om maakt, 2% vindt juist van wel, daar zorgen ze als buren samen voor en nog een groep van 2% let er niet op hoe de tuinen eruit zien, want dat vinden ze niet belangrijk.

Er blijft dan echter een behoorlijk grote groep over van 32% die geen van voorgaande antwoorden heeft aangekruist, maar een eigen reactie geeft op de stelling. Veel van deze mensen geven aan dat ze geen tuin hebben, dus dat de stelling op hun niet van toepassing is. Anderen geven aan dat ze betaalde hulp of vrijwilligers inschakelen. Ook komt hier de opmerking naar voren dat wat voor de één onkruid is, dat voor de ander niet hoeft te zijn.

Stelling 2:
Het onderhoud van de tuin levert mij problemen op

Het kan zijn dat er een goede reden is dat het tuinonderhoud niet is uitgevoerd. Met deze stelling proberen we daar meer inzicht in te krijgen.

Bijna de helft van de ondervraagden (47%) geeft aan dat het tuinonderhoud geen probleem is. Een groep van 11% stelt dat het nog geen probleem is, maar dat het wel steeds moeilijker wordt. Voor een groep van ongeveer 14% is het wel een probleem om diverse redenen. Sommige zien zelf geen kans voor het tuinonderhoud, maar daar tegenover wordt ook aangegeven dat de buren wel helpen of dat men het zou waarderen wanneer iemand tegen een vergoeding het tuinonderhoud zou willen doen.

Dan is er nog een behoorlijk grote groep van 21% die geen van de antwoorden heeft aangekruist, maar een eigen reactie heeft gegeven. Hierbij komt, net als bij stelling 1, vaak naar voren dat ze geen eigen tuin hebben, maar ook dat ze iemand hebben die de tuin verzorgd of dit een punt voor de WMO vinden.
Een groep van 8% van de ondervraagden heeft geen antwoord ingevuld op deze stelling.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen februari 2024

Begin februari hebben we naar de mening van de klankbordgroep gevraagd over een drietal korte stellingen. Deze gingen over de verduurzaming, huurverhoging en de bestedingen van Actium.
We kunnen uit de reacties concluderen dat huurders duurzaamheid belangrijk vinden.

Lees verder »

MEVM denkt en praat mee!  

Op basis van de Overlegwet heeft MEVM vanuit en in het belang van de huurders in 2023 weer meegedacht, advies en instemming gegeven over verschillende onderwerpen aan Actium.

Lees verder »

Werkplan 2024 MEVM 

Ook in 2024 zal de huurdersorganisatie MEVM zich hard maken voor een goede belangenbehartiging van de (huidige en toekomstige) huurders van Actium. Hiervoor heeft MEVM een werkplan opgesteld waarin onder andere de geplande activiteiten staan.

Lees verder »
Ga naar de inhoud