Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitslag stellingen april 2022

Halverwege april hebben we onze klankbordgroep gevraagd naar hun mening over ouderen en jongeren. Graag delen we de resultaten met u.

 

STELLING 1: Jongeren en ouderen moeten samen kunnen wonen.

De woningmarkt is krap op dit moment. Veel ouderen en jongeren zoeken naar een passende woning. Vandaar dat we de bovengenoemde stelling onder de aandacht van onze klankbordgroep hebben gebracht. Eén van de oplossingen die beide groepen zou kunnen helpen is een vorm van samen in een appartementencomplex te wonen.

 

Niet alle leden van de klankbordgroep voelen voor een vorm van gemengd wonen van jongeren en ouderen. Natuurlijk hebben ouderen behoefte aan andere voorzieningen, zoals een lift, zoveel mogelijk gelijkvloers etc. De jongeren behoefte aan andere voorzieningen. Maar een deel van de klankbordgroep ziet ook voordelen verbonden aan het gemengd wonen. Jongeren zijn over het algemeen wat vaardiger met de moderne communicatiemiddelen, hoeven niet zo bang te zijn dat zij gauw iets breken en kunnen daarom behulpzaam zijn in deze zaken naar de ouderen toe.

MEVM is een voorstander van een grote toegankelijkheid op de woningmarkt voor alle huurders. Maar soms lukt het niet om hierover goede afspraken te maken zodat iedereen rekening houdt met de leefgewoontes van anderen.

 

STELLING 2: Jongeren moeten beloond worden voor uitvoeren diensten.

We hebben het voorbeeld geschetst van een complex waar ouderen en jongeren wel samen wonen en waarbij de jongeren allerlei kleine klusjes zouden kunnen doen. Denk aan ophangen van een lamp, helpen met PC-problemen en dergelijke.

We zien dat driekwart van de klankbordgroep vindt dat een jongere in zo’n geval wel iets van een beloning verdient. Dat kan gaan om minder huur (36,6%), voorrang bij een woning in dat ene complex (22,5%) of een zowel minder huur als voorrang (16,9%). Een kwart van de klankbordgroep blijft echter van mening dat ook in dit geval jongeren en ouderen gescheiden zouden moeten wonen en zij hebben mogelijk geen behoefte aan dit soort diensten.

MEVM vindt het niet vreemd dat er een vergoeding gegeven wordt voor het verrichten van diensten. Voorwaarde hiervoor is dat hierover goede afspraken gemaakt worden die de instemming van de betrokken huurders heeft.

 

Wilt u uw mening de volgende keer ook geven in de klankbordgroep, geef u dan nu op via onze website.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud