Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitnodiging Huurdersavond [najaar 2016]

Het Huurdersplatform MEVM, Mit En Veur Mekaor, is de organisatie voor huurders van Actium. Zij vertegenwoordigt de huurders bij beleidsmatige overleggen, zoals over de jaarlijkse huuraanpassing en de compensatie bij sloop en renovatie.

Daarnaast is MEVM gesprekspartner bij de  prestatieafspraken met de gemeenten waar Actium actief is. Sinds de invoering van de Woningwet 2015 kunnen huurders meer invloed uitoefenen op het beleid van de gemeenten met de corporaties . Voor het eerst zitten huurdersvertegenwoordigers, voor de huurders van Actium is dat MEVM, mee aan tafel.

Over onderwerpen zoals de beschikbaarheid en kwaliteit van de huurwoningen worden door de drie partijen (prestatie)afspraken gemaakt. Verder worden afspraken gemaakt over de leefbaarheid, duurzaamheid en het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
En daarnaast is er ruimte voor aanvullende afspraken specifiek gericht op de gemeente.

We kunnen ons voorstellen dat het bovenstaande vragen oproept. Daarom gaan we graag in gesprek met bewonersgroepen en belangstellende huurders over deze nieuwe ontwikkelingen en over hoe we de betrokkenheid van huurders en bewonerscommissies kunnen vergroten.

Wij willen u daarom graag uitnodigen voor onze

Huurdersavond op dinsdag 29 november

De inloop is om 17:30 uur en we beginnen met een warm buffet.
Uiterlijk 20:30 uur beëindigen we de avond met een hapje en een drankje.
De avond wordt gehouden in het kantoor van Actium, Portugallaan 10 te Assen.

Na ontvangst en een warm buffet gaan we met elkaar in gesprek over, onder meer:

  • Beschikbaarheid van kwalitatief goede woningen
  • Betaalbaarheid, ook voor de lagere inkomens,
  • Beperking energielasten,
  • én vergroting participatie van huurders en bewonerscommissies.

Onze insteek is dat het een interactieve avond wordt, niet alleen een praatje met bijbehorende powerpoint-presentatie, maar we willen met name úw ervaring en úw mening horen.
En we verwachten dat de pubquiz een leuke onderbreking van de avond zal geven.

Aanmelden kan tot en met 25 november door middel van het onderstaande formulier.
U ontvangt in de week voorafgaand aan de bijeenkomst de routebeschrijving en het definitieve programma.
Deelnemers van buiten de gemeente Assen kunnen een beroep doen op de reiskostenvergoedingsregeling.

Aanmelden Huurdersavond

 

Verificatie

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eindejaarsenquête 2023

Jaarlijks houdt MEVM een grote eindejaarsenquête. Wij gebruiken deze informatie om nog beter te weten wat de huurders en woningzoekenden willen. Hierdoor kunnen wij Actium

Lees verder »
Ga naar de inhoud