Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitnodiging Huurdersavond [najaar 2016]

Het Huurdersplatform MEVM, Mit En Veur Mekaor, is de organisatie voor huurders van Actium. Zij vertegenwoordigt de huurders bij beleidsmatige overleggen, zoals over de jaarlijkse huuraanpassing en de compensatie bij sloop en renovatie.

Daarnaast is MEVM gesprekspartner bij de  prestatieafspraken met de gemeenten waar Actium actief is. Sinds de invoering van de Woningwet 2015 kunnen huurders meer invloed uitoefenen op het beleid van de gemeenten met de corporaties . Voor het eerst zitten huurdersvertegenwoordigers, voor de huurders van Actium is dat MEVM, mee aan tafel.

Over onderwerpen zoals de beschikbaarheid en kwaliteit van de huurwoningen worden door de drie partijen (prestatie)afspraken gemaakt. Verder worden afspraken gemaakt over de leefbaarheid, duurzaamheid en het langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
En daarnaast is er ruimte voor aanvullende afspraken specifiek gericht op de gemeente.

We kunnen ons voorstellen dat het bovenstaande vragen oproept. Daarom gaan we graag in gesprek met bewonersgroepen en belangstellende huurders over deze nieuwe ontwikkelingen en over hoe we de betrokkenheid van huurders en bewonerscommissies kunnen vergroten.

Wij willen u daarom graag uitnodigen voor onze

Huurdersavond op dinsdag 29 november

De inloop is om 17:30 uur en we beginnen met een warm buffet.
Uiterlijk 20:30 uur beëindigen we de avond met een hapje en een drankje.
De avond wordt gehouden in het kantoor van Actium, Portugallaan 10 te Assen.

Na ontvangst en een warm buffet gaan we met elkaar in gesprek over, onder meer:

  • Beschikbaarheid van kwalitatief goede woningen
  • Betaalbaarheid, ook voor de lagere inkomens,
  • Beperking energielasten,
  • én vergroting participatie van huurders en bewonerscommissies.

Onze insteek is dat het een interactieve avond wordt, niet alleen een praatje met bijbehorende powerpoint-presentatie, maar we willen met name úw ervaring en úw mening horen.
En we verwachten dat de pubquiz een leuke onderbreking van de avond zal geven.

Aanmelden kan tot en met 25 november door middel van het onderstaande formulier.
U ontvangt in de week voorafgaand aan de bijeenkomst de routebeschrijving en het definitieve programma.
Deelnemers van buiten de gemeente Assen kunnen een beroep doen op de reiskostenvergoedingsregeling.

Aanmelden Huurdersavond

 

Verificatie

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud