Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitnodiging Huurdersavond [zomer 2017]

Het huurdersplatform MEVM probeert de belangen van alle huurders van Actium zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Zij overlegt, namens de huurders, met Actium over hun beleid. Het gaat dan bijvoorbeeld over de jaarlijkse huurverhoging, maar ook over wijzigingen in het onderhoud van woningen.

Na de invoering van de nieuwe woningwet in 2015 zit MEVM samen met Actium aan tafel bij de gemeente om afspraken te maken over hoe de gemeentelijke visie over de toekomst van de lokale woningmarkt gerealiseerd kan worden.
En natuurlijk probeert MEVM voor de huurders van Actium in die afspraken vast te leggen dat de huren betaalbaar moeten blijven, de wachtlijst voor een andere woning niet te lang moet worden en dat ook de totale woonlasten voor huurders met een laag inkomen niet te hoog mogen worden.

Huurdersavond

Voor al deze afspraken, en nog meer, is de mening van huurders erg belangrijk. Daarom willen we mede door huurdersbijeenkomsten een completer beeld krijgen van wat er speelt bij onze achterban.

Wij willen u daarom graag uitnodigen voor onze

Huurdersavond op dinsdag 11 juli

De inloop is om 19:30 uur, om acht uur beginnen we met het programma.
Uiterlijk 21:30 uur beëindigen we de avond met een hapje en een drankje.
De avond wordt gehouden in de Miente, Snellingerdijk 39, 8431 EJ Oosterwolde.

Na ontvangst met kopje koffie en koek, gaan we met elkaar in gesprek over de afspraken die voor 2018 gemaakt worden tussen MEVM, gemeente en Actium.

De onderwerpen zijn onder meer:

  • Betaalbaarheid van huurwoningen (huur, energielasten)
  • Kwaliteit van de woningen (onderhoud, vocht- en schimmelproblematiek)
  • De beschikbaarheid van (passende) huurwoningen (wachtlijst, type woning)
  • Maatregelen die het mogelijk maken om ook op hogere leeftijd in de woning te kunnen blijven wonen

Aanmelden kan tot en met 9 juli door middel van het onderstaande formulier.
U ontvangt voorafgaand aan de bijeenkomst de routebeschrijving en het definitieve programma.
Huurders van Actium die meer dan vijf kilometer moeten reizen, kunnen een beroep doen op de reiskostenvergoedingsregeling [link].

Aanmelden Huurdersavond

 

Verificatie

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud