Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitkomsten stellingen februari 2024

Klimaatverandering door opwarming van de aarde is een zeer actueel thema. Om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen is er een Klimaatakkoord afgesproken. In dit Klimaatakkoord staat dat er een forse verduurzamingsopgave ligt voor de woningcorporaties en dus ook voor Actium. Medewerking van huurders is van essentieel belang bij de verdere verduurzaming.

Om er achter te komen hoe huurders hierin staan heeft MEVM een aantal stellingen voorgelegd aan de klankbordgroep. Er hebben 101 leden van de klankbordgroep hun mening gegeven over de stellingen. Hieronder treft u de uitkomsten aan.

Vraag 1

Uit de vraag hoe belangrijk de huurder het vindt dat Actium investeert in duurzame energiezuinige woningen blijkt dat de meeste huurders die deelgenomen hebben dit heel belangrijk vinden, namelijk 95 van de 101 huurders.

  1. Hoe belangrijk vindt u het dat Actium investeert in duurzame energiezuinige woningen?

Vraag 2

Op de vraag of dit een goede reden voor Actium is om de jaarlijkse huurverhoging door te voeren waren de antwoorden verdeeld. Het overgrote deel van de huurders, namelijk 43 vindt dit geen reden om de huurverhoging door te voeren, hiertegenover staan 17 huurders die dit wel een goede reden vinden. 39 huurders staan hier neutraal in en 2 huurders hebben hierover geen mening.

  1. Is dit een goede reden voor Actium om de jaarlijkse huurverhoging door te voeren?

 

Vraag 3

Ook is de vraag gesteld waar Actium het meeste geld aan moet besteden. 55 huurders vinden dat dit besteed moet worden aan het duurzamer maken van de bestaande woningen. 19 huurders geven aan dat er nieuwe woningen gebouwd moeten worden en 11 huurders geven aan lage huurprijzen voor bestaande woningen. 10 huurders vinden dat het geld besteed moet worden aan het opknappen van bestaande woningen door bv keukens, badkamers en toiletten te vervangen.

  1. Waar zou Actium het meeste geld aan moeten besteden?

 

Conclusie

We kunnen concluderen dat de huurders (94%) het belangrijk vinden dat Actium investeert in duurzame energiezuinige woningen. Om te verduurzamen heeft Actium geld nodig om dit te kunnen uitvoeren. Van de huurders vindt 43% dat een huurverhoging hier geen goede reden voor is, 17% van de huurders vindt dit wel een goede reden. Meer dan de helft van de huurders (55%) vindt wel dat Actium het meeste geld moet besteden aan het duurzamer maken van de bestaande woningen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Onderhoudsmagazine Actium

Actium voert ieder jaar planmatig onderhoud uit aan een deel van de woningen. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden in 2024 staan in het onderhoudsmagazine op de website van Actium. Deze hebben zowel betrekking op onderhoud- als verduurzamen van woningen en worden uitgevoerd zonder extra huurverhoging.

Lees verder »

Even voorstellen…..

Op 15 mei is Emmy Prins met veel enthousiasme gestart binnen MEVM als administratief- en secretarieel ondersteuner. Samen met Andrea van Tuijl vormt ze de rechterhand van het bestuur. Ze stelt zich graag aan u voor.

Lees verder »

Visie van MEVM op de huurverhoging 2024

In de brief van Actium over de jaarlijkse huuraanpassing die u in april heeft ontvangen, wordt de suggestie gewekt dat MEVM heeft ingestemd met de huuraanpassing. Dat is niet het geval en wij vinden het belangrijk dat u daarover geïnformeerd wordt. Actium heeft o.a. gekozen voor de maximale huurverhoging terwijl wij het advies gegeven hebben om voor een gematigd huurbeleid te kiezen. Dit advies heeft Actium niet opgevolgd. Wij leggen u graag uit hoe dit adviestraject is verlopen.

Lees verder »
Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud