Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitkomsten stellingen februari 2024

Klimaatverandering door opwarming van de aarde is een zeer actueel thema. Om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen is er een Klimaatakkoord afgesproken. In dit Klimaatakkoord staat dat er een forse verduurzamingsopgave ligt voor de woningcorporaties en dus ook voor Actium. Medewerking van huurders is van essentieel belang bij de verdere verduurzaming.

Om er achter te komen hoe huurders hierin staan heeft MEVM een aantal stellingen voorgelegd aan de klankbordgroep. Er hebben 101 leden van de klankbordgroep hun mening gegeven over de stellingen. Hieronder treft u de uitkomsten aan.

Vraag 1

Uit de vraag hoe belangrijk de huurder het vindt dat Actium investeert in duurzame energiezuinige woningen blijkt dat de meeste huurders die deelgenomen hebben dit heel belangrijk vinden, namelijk 95 van de 101 huurders.

  1. Hoe belangrijk vindt u het dat Actium investeert in duurzame energiezuinige woningen?

Vraag 2

Op de vraag of dit een goede reden voor Actium is om de jaarlijkse huurverhoging door te voeren waren de antwoorden verdeeld. Het overgrote deel van de huurders, namelijk 43 vindt dit geen reden om de huurverhoging door te voeren, hiertegenover staan 17 huurders die dit wel een goede reden vinden. 39 huurders staan hier neutraal in en 2 huurders hebben hierover geen mening.

  1. Is dit een goede reden voor Actium om de jaarlijkse huurverhoging door te voeren?

 

Vraag 3

Ook is de vraag gesteld waar Actium het meeste geld aan moet besteden. 55 huurders vinden dat dit besteed moet worden aan het duurzamer maken van de bestaande woningen. 19 huurders geven aan dat er nieuwe woningen gebouwd moeten worden en 11 huurders geven aan lage huurprijzen voor bestaande woningen. 10 huurders vinden dat het geld besteed moet worden aan het opknappen van bestaande woningen door bv keukens, badkamers en toiletten te vervangen.

  1. Waar zou Actium het meeste geld aan moeten besteden?

 

Conclusie

We kunnen concluderen dat de huurders (94%) het belangrijk vinden dat Actium investeert in duurzame energiezuinige woningen. Om te verduurzamen heeft Actium geld nodig om dit te kunnen uitvoeren. Van de huurders vindt 43% dat een huurverhoging hier geen goede reden voor is, 17% van de huurders vindt dit wel een goede reden. Meer dan de helft van de huurders (55%) vindt wel dat Actium het meeste geld moet besteden aan het duurzamer maken van de bestaande woningen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud