Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitkomsten enquête verhuizen

De woningmarkt zit redelijk op slot, dat betekent dat verhuizen een stuk moeilijker is. Daar komt bij dat de woonwensen door de jaren heen ook veranderen en huurders dus ook zoeken naar een ander soort woning (groter/kleiner, energiezuinig, tuin, buurt, etc.). Naast dit alles is betaalbaarheid van de woonlasten op dit moment een belangrijk onderwerp.

Om een beter beeld te krijgen van de woonlasten van huurders, of huurders willen verhuizen en zo ja, hun motivatie, wat hun woonwensen zijn en veel meer vragen die bij ons leven, hebben we onder onze achterban een enquête gehouden over verhuizen. Hieronder treft u de uitkomsten van de enquête aan.

Respons

Er hebben 185 huurders deelgenomen aan de enquête.

Thuiskompas

Voordat iemand kan verhuizen moet men eerst ingeschreven staan bij Thuiskompas. Het blijkt dat de ondervraagden dat ook in groten getale doen. Bijna 73% heeft zich ingeschreven en ruim 11% heeft dat nog niet gedaan, maar vindt het een goed idee.

Van de mensen die zich hebben ingeschreven geeft bijna 70% aan dit vooral te doen om inschrijftijd op te bouwen. Terwijl bijna 18% aangeeft dat ze zich hebben ingeschreven bij Thuiskompas omdat ze nu een woning zoeken, of binnen twee jaar (13%).

Gelukkig vonden veel van de ondervraagden het inschrijven bij Thuiskompas makkelijk (71%) of redelijk te doen (24%).

Verhuizen

Bijna 35% van de ondervraagden geeft aan dat ze willen verhuizen en ook op korte termijn. Bijna de helft binnen een jaar. Op de vraag of hen dan ook iets tegenhoudt, geeft de helft aan dat ze dat ook daadwerkelijk kunnen. Van de ondervraagden geeft 28% aan dat ze het wel prettig vinden als ze daar hulp bij krijgen of eerst een adviesgesprek hebben met Actium.

Reden om te verhuizen

We zien dat de ondervraagden om allerlei redenen willen verhuizen. De grootste groep wil verhuizen omdat ze de buurt niet (meer) prettig vindt (16%) of dat men in andere buurt of plaats wil gaan wonen (14%). Ook geeft men aan kleiner te willen wonen (15%) of juist groter (6%). De kwaliteit van de woning is voor 7% een reden te verhuizen. Om op de maandlasten te bezuinigen wil 6% verhuizen.

Reden om niet te verhuizen

Van de ondervraagden wil 65% niet verhuizen. Daarbij geeft 83% aan dat ze tevreden zijn met hun woning, terwijl 7% aangeeft dat er geen goed aanbod is voor hun wensen.

 

Type woning

Als we vragen naar de gewenste type woning dan is het niet geheel verrassend dat er drie categorieën woningen opvallen. Een eengezinswoning is bij bijna 29% favoriet, terwijl 24% naar een galerijflat of appartement wil verhuizen. Een seniorenwoning is bij 19% favoriet. Een groep van 17% geeft aan een andere wens te hebben. We hebben niet gevraagd welke dat dan is.

Indeling woning

Op de vraag hoeveel slaapkamers de nieuwe woning zou moeten hebben, geeft bijna de helft aan dat 2 voldoende zijn, terwijl bijna 30% graag 3 slaapkamers heeft en ruim 11% graag 4 slaapkamers zou hebben.

Bijna 71% van de ondervraagden geeft aan dat ze het liefst een woning hebben waarbij de woonkamer, slaapkamer en douche zich op dezelfde verdieping bevinden.

Locatie

Van de ondervraagden wil een meerderheid in hun wijk of dorp blijven wonen: het liefst wel (40%) en heel beslist (25%). Van de ondervraagden geeft 22% aan dat hun dat niet uitmaakt of dat ze juist weg willen uit hun wijk of dorp (13%).

 

Aanbod

Op de vraag hoe zij het aanbod van hun gewenste woning inschatten, dan blijkt dat 39% hun woning wel kan vinden, maar dat de wachttijden erg lang zijn. Een andere groep geeft aan dat hun woning moeilijk te vinden is (37%) of helemaal niet (20%).

Woonlasten

Uiteraard hangt er een prijskaartje aan elke woning. De ondervraagden willen of kunnen gemiddeld 700 euro per maand besteden aan hun woonlasten. Woonlasten zijn de netto huur, servicekosten en kosten voor  gas en elektra.

Netto huur is de bruto huur minus de huurtoeslag. Van de ondervraagden ontvangt 52% huurtoeslag.

De gewenste woonlasten voor de nieuwe woning komen ongeveer overeen met wat men nu betaalt (gemiddeld 720 euro).

Algemene informatie ondervraagden

Gezinssamenstelling

Bijna 49% van de ondervraagden is alleenstaand, terwijl 31% met twee volwassenen samenwoont zonder kinderen. Eén ouder met kind(eren) is 9%, twee volwassenen met kind(eren) 8%.

Leeftijd

De grootste groepen ondervraagden zijn ouderen: van 55 tot 70 jaar (39%) en 70 jaar of ouder (33%). De groep van 35 tot 55 jaar bestaat uit 21%, en de overigen 23 tot 35 jaar nog 6%.

Herkomst

De meeste ondervraagden komen uit Assen. Dat is niet verrassend omdat hier de meeste woningen van Actium staan. De overigen zijn redelijk verspreid over het gebied waar Actium woningen heeft staan.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud