Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Uitkomsten stellingen april 2023

We horen steeds vaker dat mensen steeds moeilijker een huurwoning in hun eigen dorp kunnen krijgen. Dorpelingen vinden het ook belangrijk dat mensen een binding hebben met het dorp. Dit komt de leefbaarheid van het dorp ten goede zeggen ze. Uit ons onderzoek eind 2022 met als onderwerp ‘verhuizen’ is gebleken dat een meerderheid van de respondenten in hun wijk of dorp wil blijven wonen.

In Friesland wordt er een project opgezet om in (kleine) dorpen minstens de helft van de vrijkomende huurwoningen toe te wijzen aan mensen uit het dorp. Je moet dan wel aan kunnen tonen dat je er al jaren woont. Door voorrang te geven aan mensen uit het dorp, heb je, als je minder inschrijftijd hebt bij Thuiskompas, wel kans dat je voor gaat op iemand van buiten het dorp, die meer inschrijftijd heeft.

Het valt op dat de ondervraagden anders aankijken tegen het met voorrang toewijzen van woningen aan mensen uit een dorp dan mensen uit een wijk in een grote plaats.

We hebben onze klankbordgroep hierover twee stellingen voorgelegd. We hebben 138 reactie gekregen.

Stelling 1: Mensen uit hun eigen dorp moeten voorrang krijgen

Hier zegt 73,2% van de ondervraagden dat mensen uit een dorp voorrang zouden moeten hebben, omdat ze al een binding hebben met het dorp en er kunnen blijven wonen of terugkeren. Van de ondervraagden is 25,4 % van mening dat iedereen een woning moet krijgen volgens de regels van Thuiskompas. 2 Mensen hebben geen antwoord gegeven.

 

Stelling 2: Mensen in een grotere plaats moeten voorrang krijgen in hun wijk

Als we dezelfde vraag stellen om woningen met voorrang te verhuren aan wijkbewoners zien we een ander beeld. Bijna de helft (49%) is van mening dat mensen een woning moeten krijgen volgens de regels van Thuiskompas. Van de ondervraagden is 42% van mening dat wijkbewoners wel voorrang zouden moeten hebben, omdat ze een binding hebben met de wijk. De overigen hebben geen mening (7%) of hebben de vraag niet beantwoord (2%).

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Onderhoudsmagazine Actium

Actium voert ieder jaar planmatig onderhoud uit aan een deel van de woningen. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden in 2024 staan in het onderhoudsmagazine op de website van Actium. Deze hebben zowel betrekking op onderhoud- als verduurzamen van woningen en worden uitgevoerd zonder extra huurverhoging.

Lees verder »

Even voorstellen…..

Op 15 mei is Emmy Prins met veel enthousiasme gestart binnen MEVM als administratief- en secretarieel ondersteuner. Samen met Andrea van Tuijl vormt ze de rechterhand van het bestuur. Ze stelt zich graag aan u voor.

Lees verder »

Visie van MEVM op de huurverhoging 2024

In de brief van Actium over de jaarlijkse huuraanpassing die u in april heeft ontvangen, wordt de suggestie gewekt dat MEVM heeft ingestemd met de huuraanpassing. Dat is niet het geval en wij vinden het belangrijk dat u daarover geïnformeerd wordt. Actium heeft o.a. gekozen voor de maximale huurverhoging terwijl wij het advies gegeven hebben om voor een gematigd huurbeleid te kiezen. Dit advies heeft Actium niet opgevolgd. Wij leggen u graag uit hoe dit adviestraject is verlopen.

Lees verder »
Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud