Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Stijgende huurprijzen

Voor veel huurders gaat helaas ook de huur dit jaar omhoog

De stijgende energieprijzen en de hoge inflatie spelen een grote rol in het besteedbare budget dat een gemiddelde huurder heeft.
Vooral huurders met een laag inkomen ervaren de gevolgen van deze ontwikkelingen.

Een gematigd huurbeleid is ook dit jaar van belang. Geen huurverhoging de huurbevriezing die vorig jaar gold, is dit jaar niet mogelijk.
Actium moet net als alle andere verhuurders extra investeren in het terugbrengen van het energieverbruik van de woning. De huurverhoging zorgt ervoor dat Actium hiervoor de financiële ruimte heeft.

MEVM heeft met Actium afgesproken dat extra maatregelen genomen worden bij woningen waar het energieverbruik hoog is, omdat deze woningen nog niet optimaal geïsoleerd zijn. Hiervoor worden onder andere de extra huuropbrengsten gebruikt die aan huurders met een hoog inkomen gevraagd gaan worden. De zogenaamde inkomensafhankelijke huurverhoging.

Het landelijke huurverhogingspercentage is gebaseerd op de kostenstijgingen (inflatie) en is in de sociale huursector 2,3%.
Daarnaast is het vanaf dit jaar mogelijk dat huurders met een hoog inkomen niet een verhoging met een percentage, maar een verhoging met een bedrag ineens krijgen.

Met Actium heeft MEVM afgesproken dat hierbij niet het maximale gevraagd wordt, maar slechts de helft.

Voor alle huurders geldt overigens dat u na de huurverhoging nooit meer gaat betalen dan de streefhuur die voor uw woning geldt. Dit vinden we als MEVM belangrijk, omdat huurders daardoor niet meer gaan betalen dan wat de woning momenteel redelijkerwijs aan huur moet opbrengen.

Ook is vastgelegd dat er, wanneer de woning gesloopt gaat worden, geen huurverhoging is.

Er zijn weinig redenen waarop u de huurverhoging kunt weigeren. Sommige huurders denken dat achterstallig onderhoud een goede reden is. Dat is echter niet zo. Mocht u vinden dat het onderhoud niet goed door ­Actium wordt uitgevoerd, vul dan ons (klachten-)formulier in.
U vindt die hier.

MEVM is lid van de ­Woonbond. En daarmee komen hun diensten ook ten goede aan alle huurders van Actium.
De Woonbond heeft een handige checklist over de huurverhoging op hun site staan. Die vindt u hier.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud