Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Samen zorgen voor een schonere wereld

Heeft u enig idee hoeveel afval we in Nederland per persoon produceren? Het antwoord hierop is ongeveer 490 kilo per jaar per persoon. Als we allemaal proberen om dit te verminderen, dan is dat beter voor het milieu en dus ook voor de wereld. Zo zorgen we samen voor een schonere wereld!

Het is voor veel mensen heel normaal om spullen en voedsel weg te gooien. In onze samenleving komen veel wegwerpproducten voor. Toch kunt u zelf een stap zetten om minder afval te produceren. Kijk eerst eens naar uw eigen gewoontes. Wanneer gooit u iets weg? Door hier goed naar te kijken kunt u veel afval voorkomen. Het is vaak ook mogelijk om iets te repareren in plaats van weg te gooien en nieuw te kopen. Minder producten kopen levert ook minder afval op.

Minder afval betekent een besparing op grondstoffen, energie en het draagt bij aan het klimaat. Minder afval is zelfs beter dan afval recyclen. Minder afval kan ook iets betekenen voor uw eigen portemonnee. De hoeveelheid afval die wij produceren heeft namelijk direct invloed op de te betalen afvalstoffenheffing.

In sommige gemeenten betaalt u daarnaast voor de hoeveelheid keren dat u gebruikmaakt van de ondergrondse container of het aantal keren dat u uw container aan de weg zet.

Hoe dan ook, hoe te minder afval u produceert, des te minder u betaalt voor uw afval.

En zo bent u goed bezig voor het klimaat.

Om afval te voorkomen is het verstandig om bewust te kiezen voor producten met minder verpakking, zoals herbruikbare tassen, flessen en bakjes. Ook is het van belang om het afval goed te scheiden. Hierdoor kunnen materialen zoals papier, glas en plastic opnieuw worden gebruikt. Daarbij is het ook goed om het afval gescheiden in te leveren. Denk hierbij ook aan batterijen.

De verschillende categorieën waarin u afval zoal kunt scheiden zijn:

  • grof tuinafval
  • groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
  • plastic verpakkingen
  • metalen verpakkingen
  • vet
  • karton en papier
  • elektrische apparaten

 

Op de website www.afvalscheidingswijzer.nl kunt u vinden wat in welke afvalbak thuishoort.

Laten we met elkaar proberen de wereld schoner te maken!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud