Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Resultaten stellingen september 2022

Wij hebben de leden van de klankbordgroep deze keer twee vragen gesteld over de leefbaarheid in de buurt.

 

Stelling 1: contact me de medebewoners

Men kon kiezen uit: teveel contact, precies goed of te weinig contact. Van de ondervraagden was bijna driekwart tevreden met het contact die men heeft met de buren. Een kwart van de ondervraagden is van mening dat er te weinig contact is.

Stelling 2: Activiteiten in de wijk

Er is vanuit gegaan dat als er meer activiteiten in de wijk (of het dorp) zouden worden georganiseerd dat dan de leefbaarheid ook zou verhogen. We hebben daarbij aangegeven dat niet MEVM deze gaat organiseren,maar dat de mensen het zelf moeten doen.

We zien dan dat mensen vooral kiezen voor een buurtbarbecue en een energiecoöperatie. Gevolgd door een buurthuis. Ook als men iets anders aan gaf, kwam vooral naar voren dat men iets laagdrempeligs wil organiseren als een koffieochtend of de wijk ontdoen van zwerfvuil en onkruid.

Wat vindt u leuk?

Hier hebben we gevraagd waar men aan mee zou doen en of men ook mee wilde helpen met organiseren of klaarzetten.

Dan zien we ook hier de buurtbarbecue, het buurthuis, de energiecoöperatie terug komen. Nieuw is dan ook dat met mee wil doen met een tuinklusfeest.

Hoe nu verder?

MEVM is zeer nieuwsgierig wat de ondervraagden verstaan onder een energiecoöperatie en wat men daar van verwacht. Deze mensen zullen gaan benaderen om te kijken of we daar verder mee kunnen. Voor de overige onderwerpen gaan we in overleg met Actium en de gemeenten om te kijken of we gelden vrij kunnen maken om deze activiteiten te ondersteunen.

 

Wilt u de volgende keer ook uw mening geven, dan kunt u zich hier opgeven.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eindejaarsenquête 2023

Jaarlijks houdt MEVM een grote eindejaarsenquête. Wij gebruiken deze informatie om nog beter te weten wat de huurders en woningzoekenden willen. Hierdoor kunnen wij Actium

Lees verder »
Ga naar de inhoud