Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Resultaten stellingen november 2022

MEVM heeft haar klankbordgroep in november een paar vragen voorgelegd met het thema VERHUIZEN.

Op de e-mail hebben 66% van de mensen de mail geopend en 100 mensen hebben daadwerkelijk ook de stellingen beantwoord.

Stelling 1:

We zien dat 72% van de ondervraagden daadwerkelijk staat ingeschreven bij Thuiskompas, waarbij 42% aangeeft dat ze inmiddels voldoende wachttijd heeft omgebouwd om op een woning te reageren en dan ook denkt in aanmerking te komen voor die woning. Het is niet duidelijk of deze ingeschrevenen ook nu willen verhuizen of dat ze wachttijd willen opbouwen voor later.

Daarnaast is een kwart van de huurders niet ingeschreven bij Thuiskompas. Onduidelijk is of dit betekent dat ze in een woning wonen die ze niet willen verlaten of dat ze nog niet na hebben gedacht over verhuizen n de toekomst.

Stelling 2:

Van de mensen die hebben gereageerd denkt 15% een betere of gelijkwaardige woning te kunnen krijgen, maar 30% van de mensen denkt er op achteruit te gaan of te moeten inleveren op woonruimte. Meer dan de helft (53%) geeft aan moeite te hebben te verhuizen naar een woning die zij graag zouden willen hebben, omdat het aanbod beperkt of niet voorradig is.

Stelling 3:

Als we vragen naar de woonlasten denkt 60% er niet op achteruit te gaan, omdat ze bewust zoeken naar een woning in dezelfde prijsklasse (33%) of een duurzame woning zoeken, zodat ze besparen op energiekosten (27%). Van de ondervraagden denkt 36% er op achteruit te gaan, omdat ze nu in een “goedkope” woning wonen.

 

Vervolg
MEVM heeft deze stellingen gehouden om een eerste indruk te krijgen hoe de huurders hun situatie nu inschatten als ze zouden willen verhuizen. In hoeverre kan men verhuizen (wachttijd bij Thuiskompas), ook daadwerkelijk verhuist naar een gewenste woning (aanbod) en of de woonlasten hen wel of niet tegenhoudt.
Uiteraard proberen we antwoorden te krijgen op deze en andere vragen. In onze jaarlijkse enquête gaan we daar dit jaar verder op in. Als u mee wilt doen, hou dan uw brievenbus in de gaten. Binnenkort krijgt u onze papieren nieuwsbrief en vragen we deze enquête in te vullen.

Wilt u de volgende keer ook meedoen met de stellingen, geef u dan hier op voor de klankbordgroep.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud