Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Resultaten stellingen februari 2022

 

MEVM heeft de leden van haar klankbordgroep twee stellingen voorgelegd.  De eerste ging over de huurprijs, de tweede over het woningaanbod. Graag laten we u weten hoe de klankbordgroep hier over heeft gestemd.

Helaas zat er een technische fout in de mail naar de klankbordgroep, zodat niet iedereen heeft gestemd. Waarvoor onze excuses.

Resultaten stelling 1:
Het is redelijk dat huurders met een hoger inkomen meer huur gaan betalen.

Afgerond zijn de mening verdeeld over de deelnemers over beide opties., met een hele licht voorkeur voor verhoging.

 

Resultaten stellingen inkomensafhankelijke huurverhoging

MEVM is van mening dat huurders in aanmerking moeten komen voor een sociale huurwoning als zij niet zelf in hun woningbehoefte kunnen voorzien. Dat betekent dat mensen met een laag inkomen er uiteraard gebruik van moeten kunnen maken, maar ook dat mensen met een iets hoger inkomen dat moeten kunnen doen. Zeker nu de huurmarkt voor de vrije sector prijzen vraagt die ver boven de prijzen liggen van een sociale huurwoning en de koopmarkt oververhit blijft met vraagprijzen die zij ook niet kunnen opbrengen.
(Zie ook: Huizenprijzen vrije sector stijgen naar nieuw record.)

Resultaten stelling 2:
Er moeten meer huurwoningen voor starters en senioren komen

Hier konden de leden van de klankbordgroep meerdere antwoorden geven.

Een overweldigende meerderheid heeft gekozen voor uitbreiding van woningen voor starters en senioren (ruim 82%).

Resultaten stellingen woningbouw starters en senioren

Daarbij zijn de belangrijkste redenen dat men sowieso vindt dat er te weinig woningen zijn voor deze groepen. Daarnaast denken de leden van de klankbordgroep dat hierdoor meer grotere woningen vrijkomen voor gezinnen.

MEVM herkent zich in deze mening. Ook zij geeft al langer aan bij Actium dat er ook voor deze doelgroepen meer woningen dienen te worden gebouwd. Daarbij dringen we ook aan op gemixt wonen van ouderen en starters. Daarnaast verwachten wij ook dat dit de doorstroming zal bevorderen.
(Zie ook: Inclusief woonconcept starters en senioren in Utrecht.)

Wilt u de volgende keer ook meedoen met de klankbordgroep en uw mening geven, dan kunt u zich hier opgeven.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud