Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Prijsplafond voor blokverwarming

Alle verhalen over energietoeslag en prijsplafond zijn voor mensen die in een zelfstandige woning wonen met een eigen aansluiting voor gas en elektra. Voor mensen die blokverwarming hebben of een collectieve elektriciteitsaansluiting was er nog niets bekend. Tot nu!


Minister Jetten heeft ook voor deze groep nu bepaald hoe zij tegemoet worden gekomen. De voorschotbedragen die u per maand betaalt kunnen nu naar beneden.

Blokverwarming

Mensen in een zelfstandige woning met blokverwarming (gas of warmte) kunnen een minimale verlaging van het voorschotbedrag verwachten van €88,60 per maand, en voor onzelfstandige woningen (studentenhuizen en woongroepen) een verlaging van €37,12.

Collectieve stroom

Voor collectieve elektriciteitsaansluitingen komt de verlaging van het voorschotbedrag uit op minimaal €76,29 per maand voor zelfstandige woningen. Hierin is de gemiste tegemoetkoming van 2 keer €190 van november en december 2022 meegenomen. Voor onzelfstandige huishoudens met een gemeenschappelijke elektriciteitsaansluiting moet het bedrag nog worden vastgesteld. Het minimum is nu vastgesteld op €18,75, maar zal uiteindelijk hoger worden. Als hier meer over bekend is zullen we u uiteraard op de pagina verder informeren.

Bron: Nederlandse Woonbond

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud