Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Praat mee over wonen in Ooststellingwerf

De gemeente Ooststellingwerf maakt een nieuwe woonvisie

Wonen en zorg

In een woonvisie staat hoeveel woningen en welk type en voor wie er gebouwd moet worden. En natuurlijk ook waar deze moeten komen. Zijn er al teveel eengezinswoningen en moeten er meer jongerenwoningen komen? Of denkt u dat er meer behoefte is aan woningen voor ouderen, zodat ze langer zelfstandig kunnen wonen? En hoe moet het dan met de zorgverlening?

Verduurzamen

Oude(re) woningen moet verduurzaamd worden. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor. Wat is volgens u de beste methode?

Woonomgeving

Natuurlijk wilt u ook prettig wonen. Wat zou er in uw omgeving nog verbeterd kunnen worden of wat moet beslist niet verdwijnen?

Geef uw mening

U kunt uw mening nu geven als u inwoner bent van de gemeente Ooststellingwerf

In de maand juni kunt u een enquête invullen en in juli houdt de gemeente digitale bijeenkomsten. Voor meer informatie en opgave kunt u kijken op de website van de gemeente.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud