Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Permanente huisvesting voor vogels zorgt voor een leefbare wijk

De komende jaren moeten alle huizen aangepakt worden zodat ze in 2050 energieneutraal zijn. Deze aanpak kan tot gevolg hebben dat sommige diersoorten hun nest- en beschermplek verliezen. Ecologen kijken per project wat de gevolgen zijn  voor de flora en fauna. In woonwijken gaat het dan vaak om beschermde soorten zoals de vleermuis, de huismus en de gierzwaluw.

We kennen allemaal de verhalen dat de sloop en de nieuwbouw van een blok huizen niet door kon gaan omdat er een vleermuis in nestelde of een zwaluw broedde. De oplossing was om te wachten tot de jongen waren uitgevlogen. En dan voor het volgende jaar vervangende huisvesting aan te bieden. Deze oplossing had vaak een tijdelijk karakter, bedoeld om het beestje de gelegenheid te geven te zoeken naar een natuurlijke plek om zijn nest te maken.

Al jaren pleit MEVM ervoor dat bij de woningen van Actium voldoende gelegenheid voor nestelen wordt behouden of aangelegd. Dat kan door bomen te laten staan en niet zonder meer alles te kappen bij een nieuwbouwproject. Want het duurt  jaren voordat er weer een boom staat waar vogels in kunnen nestelen. Gelukkig heeft Actium dat inmiddels tot beleid gemaakt. We zien nu dat bij sloop-/nieuwbouwprojecten bestaande bomen worden beschermd.
Maar soms gaat het dan toch nog mis. Bijvoorbeeld omdat de gemeente bij het verlenen van een bouwvergunning specifieke eisen stelt.
MEVM bepleit in die situaties herplanting. En dan met een boom, niet met een bovenmaatse stek.

Maar vogels leven niet alleen in bomen. Ook onder daken en kieren in de muren vinden bedreigde soorten hun plek. Door alle duurzaamheids-maatregelen bij renovaties – en bij nieuwbouw nog meer – verdwijnen al die voor deze soorten ‘natuurlijke’ leefplekken.
Denk daarbij aan mussen die graag in groepen onder de dakpannen nestelen. Wie mist niet dat kwetterende koppeltje mussen in de tuin?

Ingebouwde nestkasten, het is echt een zoekplaatje ze te vinden.

MEVM is dan ook blij dat Actium in de nieuwbouw plekken creëert voor deze dieren.

Tegelijkertijd is het goed voor de huurders van de bijgelegen woningen.
Door de klimaatverandering kunnen muggen en andere insecten een risico gaan vormen voor de mens. Insecten die eerder niet konden overleven in ons klimaat, kunnen dat, mogelijk door de opwarming, nu wel. Denk hierbij aan de tijgermug.
Omdat vleermuizen en vogels leven van insecten kunnen ze een plaag voorkomen. Door hen te beschermen blijft de leefomgeving dus gezond en aantrekkelijk.

Actium heeft in 2020 haar visie op duurzaamheid geschreven. MEVM heeft door mee te praten en te participeren in werkgroepen de stem van huurders laten horen. Als u nieuwsgierig bent naar deze visie, kunt u die inzien via deze [link].

Facebook
Twitter
LinkedIn

Wachttijden lopen op

De woningmarkt zit redelijk op slot. Dat betekent dat verhuizen een stuk moeilijker is. Om een beeld te krijgen hoe lang woningzoekenden moeten wachten op

Lees verder »

Huuraanpassing 2023

Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast door Actium. Bij aanvang van dit traject  wordt huurdersorganisatie MEVM door Actium gevraagd een advies uit

Lees verder »