Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13 96 08 29

Spreekuur, op afspraak of
donderdags 10:30 – 12:30

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Over ons

lege vergaderkamer- pexels-pixabay-236730

Huurdersplatform Mit En Veur Mekaor (MEVM) is een platform van bewonersorganisaties, opgericht om voor de belangen van alle huurders van Actium op te komen. Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en komen voor een belangrijk deel voort uit de bewonersorganisaties. Maar er is in het bestuur ook ruimte voor individuele huurders of iemand met een specifieke deskundigheid.

De ambities die Actium op zich genomen heeft t.a.v. bijvoorbeeld de energiezuinigheid van woningen, nieuwbouw en renovatie heeft er toe geleid dat wij werkgroepen ingesteld hebben die adviezen kunnen voorbereiden.

Wij hopen dat u op onze website de informatie vindt die u zoekt. Mocht dat niet het geval zijn, neem dan contact op met ons secretariaat via e-mail.

Bestuur

Het huurdersplatform MEVM is een platform voor alle huurders- en bewonerorganisaties die actief zijn in het werkgebied van de stichting Actium. Deze huurdersorganisaties kunnen een vertegenwoordiger afvaardigen in het bestuur, dat weer een overlegorgaan vormt voor Actium om het huidige en toekomstige beleid te bespreken en van adviezen te voorzien.
Daarnaast is het mogelijk om op persoonlijke titel lid te worden van het bestuur.

MEVM is altijd op zoek naar bestuursleden en het streven van het platform zal zijn een zo breed mogelijke vertegenwoordiging, verspreid over het werkgebied van Actium van de huurders in het platform te laten deelnemen.


Bestuur (2021) v.l.n.r.:
Pier Schipper, Juul Mustamu, Henk Oostland.

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
5-minuten-douche-timer-wit-vs1
Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang

Gratis een water- en energiebesparende douchemanager