Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Meerjarige prestatieafspraken in Westerveld

In december 2020 tekende Henk Oostland (voorzitter van huurdersplatform MEVM) samen met wethouders Smidt en De Haas van de gemeente Westerveld en Monique Boeijen, directeur bestuurder van Actium, meerjarige prestatieafspraken. De afspraken gaan onder andere over de duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid van sociale huurwoningen én leefbaarheid van de woonomgeving in Westerveld.

Het is voor het eerst dat er afspraken zijn vastgelegd voor meerdere jaren. Hiervoor werkten we samen in de vorm van jaarlijkse afspraken. Door de afspraken voor meerdere jaren vast te leggen kunnen we nog beter samenwerken met doelstellingen die beter aansluiten op de onlangs vastgestelde woonvisie van de gemeente.

Zo krijgen vanaf 1 januari 2021 alle nieuwe huurders het aanbod om gebruik te maken van de Voorzieningenwijzer. Een woonconsulent kan huurders helpen om inzicht te krijgen in de (gemeentelijke) regelingen die er zijn en op welke toeslagen men recht heeft. Huurdersplatform MEVM biedt huurders de mogelijkheid om een energiecoach in te schakelen of met een energiedisplay meer inzicht krijgen in energieverbruik. Ook zal samen met zorg- en welzijnspartijen een woonzorgvisie worden opgesteld en er wordt nagedacht over de inzet van een verhuiscoach die ouderen met een verhuiswens kan begeleiden.  Monique Boeijen: “Met de toenemende vergrijzing en de uitstroom uit beschermde woonvormen is een gezamenlijke visie op wonen en zorg heel belangrijk. Alleen dan kunnen we ook in de toekomst het juiste aanbod bieden op plekken waar het fijn is om te wonen.”

“Het ondertekenen van deze verdergaande meerjarige prestatieafspraken is een bevestiging van goede samenwerking en een gezamenlijke visie. We werkten al goed samen, maar hebben nooit eerder afspraken gemaakt die verder reikten dan één kalenderjaar. Ik ben blij dat we door deze afspraken nóg beter kunnen samenwerken om recht te doen aan de, door de gemeenteraad vastgestelde, woonvisie.” Aldus wethouder Smidt.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud