Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Meedenken, meepraten over huurderszaken

MEVM is de gesprekspartner van Actium als het gaat om beleid. Te denken valt aan de jaarlijkse huurverhoging, maar ook om leefbaarheidsmaatregelen en verduurzaming (energiezuinig maken) van de woningen. Kortom: iedere huurder krijgt te maken met de afspraken die MEVM met Actium maakt. Om onze achterban goed te kunnen vertegenwoordigen, gaan we in 2020 aan de slag met verschillende manieren om de mening van de huurders van Actium – en woningzoekenden – te verzamelen. Sommige methoden gebruiken we al langer, sommige zijn nieuw.
Op de komende bijeenkomsten willen we graag vertellen welke invloed MEVM heeft (gehad) op het beleid van Actium. Waar we het verschil hebben kunnen maken. Ook gaan we uitleggen hoe onze achterban hierin een rol kan spelen. Inloop is om 19:30 uur, aanvang 20:00 uur. Rond half tien verwachten we de avond af te ronden. Hoewel u ook spontaan langs kunt komen, stellen we aanmelding door middel van het onderstaande formulier op prijs (o.a. voor catering en zaalinrichting). We verwelkomen u graag, en daarom hebben we voor iedere deelnemer een kleine attentie. {De bijeenkomsten hebben reeds plaatsgevonden.}
Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud