Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Een tuin bij de woning: lust of last?

Een goed verzorgde tuin geeft veel woonplezier; voor u, maar ook voor uw buren. De buurt krijgt immers een prettige uitstraling als er goed onderhouden tuinen zijn. Het woont ook prettiger in een leefomgeving die er verzorgd uitziet. Het zegt iets over de mensen die in die buurt wonen; het zegt iets over de leefbaarheid in de buurt. (Onderwerp van de stellingen voorgelegd aan de Klankbordgroep van MEVM in oktober.)

In de huurovereenkomst die we als huurder bij het aanvaarden van een woning ondertekenen staat o.a.: de eventuele tot het gehuurde behorende tuin als siertuin aan te leggen, te gebruiken en in stand te houden en deze steeds in een goede, verzorgde staat van onderhoud te houden, onder meer door periodiek het gras te maaien, onkruid te wieden, heggen te scheren, heesters en bomen te snoeien en paden schoon te houden

Niet iedereen ziet het tuinieren als hobby en soms is het voor de bewoner niet meer mogelijk de tuin bij te houden omdat er fysieke beperkingen zijn. Ook de culturele achtergrond kan een rol spelen. Een makkelijke oplossing kan zijn om de hele tuin te betegelen. Toch is dit een oplossing die een ongewenst gevolg kan hebben met de steeds hoger wordende temperatuur in de zomermaanden door de klimaatverandering. Door meer groen rond het huis te hebben kan hittestress voorkomen worden en ook voor de biodiversiteit (bijvoorbeeld vlinders en vogels) is dit een betere keuze.

Voor die huurders die zelf het tuinonderhoud niet kunnen uitvoeren moeten we andere oplossingen bedenken. Kunnen we als buurt ook ervoor zorgen dat de tuinen onderhouden worden? Zijn er vrijwilligers die dit voor hun rekening willen nemen of kan Actium voor een oplossing zorgen?

Volgend jaar willen we met huurders die mee willen denken over mogelijke oplossingen een zogenaamde Bewoners AdviesGroep starten. We praten dan onder meer over wat een redelijk norm voor een onderhouden tuin kan zijn en op welke manier we in de toekomst bijvoorbeeld de biodiversiteit in onze leefomgeving kunnen bevorderen.

Op onze website kunt u hierover binnenkort meer informatie vinden. Wilt u zich als belangstellende opgeven? Dan kan dat via onze contactpagina.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen februari 2024

Begin februari hebben we naar de mening van de klankbordgroep gevraagd over een drietal korte stellingen. Deze gingen over de verduurzaming, huurverhoging en de bestedingen van Actium.
We kunnen uit de reacties concluderen dat huurders duurzaamheid belangrijk vinden.

Lees verder »

MEVM denkt en praat mee!  

Op basis van de Overlegwet heeft MEVM vanuit en in het belang van de huurders in 2023 weer meegedacht, advies en instemming gegeven over verschillende onderwerpen aan Actium.

Lees verder »

Werkplan 2024 MEVM 

Ook in 2024 zal de huurdersorganisatie MEVM zich hard maken voor een goede belangenbehartiging van de (huidige en toekomstige) huurders van Actium. Hiervoor heeft MEVM een werkplan opgesteld waarin onder andere de geplande activiteiten staan.

Lees verder »
Ga naar de inhoud