Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Landelijke Prestatieafspraken

Op 30 juni 2022 heeft de Woonbond de Nationale Prestatieafspraken getekend met Aedes, VNG en de Overheid. Hierin staan afspraken om te zorgen voor betere betaalbaarheid van huurwoningen, nieuwbouw, verduurzaming en het verbeteren van woningen. Door het afschaffen van de verhuurderheffing hebben de woningcorporaties ruimte om geld voor deze zaken vrij te maken. Maar wat betekent dat nu precies voor de huurders in zijn algemeen?

Hieronder zijn een paar afspraken eruit gelicht. Voor meer informatie en de reactie van de Woonbond kunt u terecht op:

Vraag en antwoord Landelijke Prestatieafspraken | woonbond.nl

Huurprijzen

Hierover zijn meerdere afspraken gemaakt. De belangrijkste is misschien wel dat de huurprijs voor huishoudens met een laag inkomen (tot 120% van het sociaal minimum) in 2023 omlaag gaat tot onder de € 575,02. Meer informatie over deze verlaging komt op een later moment op onze site.

Nieuwe huurhuizen

De voorraad van sociale huurwoningen moet groeien. Daarom worden er in Nederland tot en met 2030 minimaal 250.000 sociale huurwoningen gebouwd. Meer mag altijd.  

Als onderdeel van het programma ‘Een (t)huis voor iedereen’ moet er meer balans komen in de woningvoorraad, met een streven om naar een woningvoorraad met 30 procent sociale huurwoningen toe te groeien in gemeenten waar dat nog niet het geval is. Dit betekent dat bij de nieuwbouw van sociale huurwoningen gemeenten met minder dan 30 procent sociale huur in de bestaande woningvoorraad moeten bijdragen aan dit streven.

In Drenthe komt dit terug in de zogenaamde Drentse woondeal.

Verduurzaming

Woningen met een E-, F-, of G-label worden tot en met 2028 versneld verduurzaamd. Dit sluit aan op het doel om in 2030 675.000 woningen vergaand te isoleren, en 450.000 bestaande corporatiewoningen aardgasvrij te maken. Huurders krijgen geen huurverhoging als de isolatiemaatregelen leiden tot een beter energielabel.

Bouwjaar/staat …. Sloop/nieuwbouw …. Of upgrade

Huur wordt bevroren tot actie is ondernomen.

Wonen en Zorg

Er komt een verplichting voor gemeenten om een woonzorgvisie op te stellen waarin gemeenten zichtbaar maken wat de behoefte is aan huisvesting en ondersteuning van aandachtsgroepen. Deze woonzorgvisie moet in 2023 opgesteld worden. Iedere gemeente heeft haar eigen aanpak. Bij alle gemeenten is MEVM betrokken.

Leefbaarheid

Corporaties committeren zich eraan dat er vanaf 2026 geen woningen meer zijn met een slechte staat van onderhoud, tenzij er voor deze woningen concrete sloopplannen zijn.

De staat van onderhoud bij Actium is op orde, maar dat wil niet zeggen dat ze allemaal voldoen aan de eisen van deze tijd.

In totaal trekken corporaties tot en met 2030 jaarlijks € 75 miljoen extra uit voor uitgaven aan leefbaarheid, het gaat dan met name om investeringen in wijk- en sociaal beheer in de wijk zoals ontmoetingsplekken en gezamenlijke wijk- en buurtactiviteiten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud