Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

In twee maanden naar een nieuwe gasloze woning

Actium investeert in het wonen. De laatste jaren wordt het duidelijk, Actium zorgt ervoor dat haar woningbezit weer vele jaren meekan. We zien het in de renovatieprojecten, maar vooral in de nieuwbouwprojecten. Een huis met een laag energieverbruik is de woning van de toekomst. Dit kan bereikt worden door een bestaande woning goed te isoleren en de nieuwbouwwoning zo te bouwen dat er geen gas meer gebruikt hoeft te worden voor verwarming.

Interview met Hennie van Veen

De wijk Haerenkwartier is een wijk uit begin jaren zestig en na een renovatie in de jaren negentig vonden Actium en de gemeente Ooststellingwerf dat het tijd werd dat de wijk opnieuw opgeknapt werd. De bewoners hadden te kampen met onderhoudsproblemen, dus een grootschalige renovatie van de woningen was nodig.
Vanaf het begin werden de bewoners erbij betrokken en konden ze hun wensen voor de woningen met Actium bespreken en voor de woonomgeving in gesprek gaan met de gemeente. Voor veel bewoners was het schrikken dat er woningen afgebroken moesten worden om plaats te maken voor nieuwe woningen voor ouderen.

Bewoners willen gasloos

Maar toen de vraag kwam of de wijk niet direct gasloos gemaakt kon worden en de mogelijkheid besproken werd om in plaats van een renovatie de woningen af te breken en te vervangen door nieuwbouw van dezelfde grootte, waren de bewoners direct enthousiast en gingen ze akkoord met de plannen.

Langdurig proces

Uiteindelijk zijn na twee jaar de eerste woningen opgeleverd en bloksgewijs volgen de andere woningen en worden volgens het blokje-om-principe (slopen en bouwen) gebouwd zodat in korte tijd, ongeveer veertig dagen, de bewoners weer naar hun oorspronkelijke woonplek terug kunnen.

Woonervaring

Maar hoe bevalt het wonen in zo’n nieuwbouwwoning?
We gaan op bezoek bij een huurder, mevrouw Henny van Veen, in het Haerenkwartier Oosterwolde.
Hennie is verhuisd van een eengezinswoning naar een levensloopbestendige woning om de hoek van haar oorspronkelijke woonplek.
Hoe bevalt het wonen in een energiezuinige woning met allerlei nieuwe apparatuur zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, een ventilatie box, zonnepanelen enzovoort? Heb je voldoende begrijpelijke informatie gekregen over hoe je deze moet bedienen en weet je wat je moet doen als er zich een probleem voordoet?

 

Hennie: “In het begin waren er wat aanloopproblemen met de verwarming. Ik kon het moeilijk op temperatuur krijgen in huis. Pas na vervanging van een aantal schakelaars was het probleem verholpen. In het begin had ik last van vochtoverlast. Ik heb een goed contact met de woonconsulent van Actium en al is niet alles direct helemaal duidelijk, ik leer steeds beter met de nieuwe apparatuur om te gaan”.
“In de woning zijn naderhand op verzoek nog een aantal voorzieningen aangebracht zoals handgrepen en een leuning bij de trap. Verder is het huis compleet, al heb ik nog wel wat moeite met de plaats waar een wasmachine met een droger is bedacht. Dat is onder de trap in een ruimte waarvan ik denk dat de vochtige lucht onvoldoende afgevoerd kan worden.”
“Het wonen in de wijk is sterk verbeterd met de nieuwbouw. Ik hoor ook regelmatig reacties van oud-bewoners die verhuisd zijn naar een woning buiten de wijk, dat ze graag terug zouden willen keren.
De saamhorigheid is door het hele gebeuren ook verbeterd. Zo zijn er plannen voor moestuintjes en het ketelhuis, dat als wijkbuurthuis dient, krijgt weer deze functie zodat er gezamenlijke activiteiten georganiseerd kunnen worden. De veiligheid rond de huizen is verbeterd met verlichting met sensoren.”

Het wonen in een nieuwbouwhuis is een grote verbetering; samen met een grootschalige wijkaanpak waar de betrokkenheid van de bewoners bij alle stappen die gemaakt zijn de onderlinge verbondenheid versterkt heeft.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud