Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Informatieavond `De Prijs van Energie`

De coronamaatregelen zijn afgeschaft en we kunnen weer naar u toe komen. We hebben het contact met de huurders gemist. Daarom organiseren we op 25 en 26 april twee bewonersavonden met het thema

DE PRIJS VAN ENERGIE

Wat gaan we doen?

U kunt de krant niet opslaan of de TV aanzetten of u leest en ziet wel iets over veranderende energieprijzen.

Uit onze laatste enquête kwam duidelijk naar voren dat huurders zich hier (grote) zorgen over maken. Ze vragen zich of ze de energierekening nu of in de toekomst nog wel kunnen betalen.

Samen met u kijken we welke landelijke en lokale regelingen er zijn om uw lasten te verlagen. Sommige regelingen gaan automatisch en voor sommigen moet u zelf actie ondernemen.

We zijn nieuwsgierig naar de ervaringen van u als huurder. Heeft u goede tips om de rekening niet te veel op te laten lopen? Heeft u een goed geïsoleerde woning of juist nog eentje met laag energielabel? Wat moet je doen met je energiecontract? Om ons bij deze vragen te helpen zijn er energiecoaches aanwezig deze avonden.

Ook kunnen we ons voorstellen dat u zich zorgen maakt over het betalen van de rekeningen. Daarom besteden we ook aandacht aan de mogelijkheden die er zijn om te voorkomen dat u in de problemen komt.

Wanneer en waar zijn de avonden?

Maandag 25 april:
Café Hees/Brinkzicht, Brink 47,7963 AB Ruinen

Dinsdag 26 april:
Actium, Portugallaan 10, 9403 DS Assen

Hoe laat beginnen we?

De avonden beginnen iedere avond om 6 uur met een kleine maaltijd. We nodigen u van harte uit mee te eten. Het formele gedeelte van de avond begint om 7 uur. Voor 9 uur willen we de avond afsluiten.

U kunt zich opgeven via deze link.

We zien u graag op een van de avonden!!

Met vriendelijke groet,
Bestuur MEVM

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud