Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Iedereen gaat van het aardgas af

... ook u!

Gelukkig gaat niet heel Nederland tegelijk van het gas af. Maar niet alleen van het aardgas af, maar stoppen ook met al het gebruik van fossiele brandstoffen (zoals stookolie en benzine). Ook voor het maken van elektriciteit.

In het Energieakkoord is afgesproken dat we daar zo’n dertig jaar over gaan doen. In 2050 moet het voor elkaar zijn. We noemen dat de energietransitie.

Elektriciteit

Voor elektriciteit betekent dit dat we die anders gaan opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen en windmolens. Deze groene stroom loopt door dezelfde kabels als de vervuilende grijze stroom. Wanneer de stroom op een andere manier gemaakt wordt, merkt u daar eigenlijk niet veel van.

Warmte

Anders wordt het bij de warmtevoorziening bij u in huis. Die kan bijvoorbeeld geheel op elektriciteit gaan werken, met behulp van een warmtepomp of infraroodpanelen. Of er komt bij u in de buurt een warmtenet. Warm water stroomt dan door buizen door de wijk en heeft een aftakking naar uw woning om deze te verwarmen. Afhankelijk van waar dat warm water vandaan komt, houdt u uw radiatoren of moet er vloerverwarming worden aangelegd.

U begrijpt dat dit nogal wat invloed heeft op hoe u straks woont. Ook zal er dan een warmteleverancier komen die voor u uitgekozen wordt.

Meedoen

Het is best belangrijk dat u als bewoner meepraat en meedenkt over de beste mogelijkheden voor uw eigen wijk.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat gemeenten een Transitievisie Warmte en uitvoeringsplannen op wijkniveau maken. De meeste gemeenten zijn inmiddels klaar met de Transitievisie Warmte. Die geeft op hoofdlijnen het voorkeurs-alternatief per wijk aan.

In een WijkUitvoeringsplan (WUP) worden het traject en de keuzes vastgelegd die voor een specifieke wijk gelden. Dit is het moment voor huurders om samen met de huurdersorganisatie in het besluitvormingsproces te stappen.
Welke wijk aan de beurt is en welke aanpak wordt gekozen, is per gemeente (en per wijk) verschillend.

Graag komen wij in contact met huurders die hierin een actieve rol willen spelen. Voor hun eigen wijk of als vertegenwoordiger van de huurders van Actium, als vrijwilliger bij onze huurdersorganisatie.

Met het onderstaande formulier kunt u contact met ons opnemen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud