Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Huurverlaging na inkomensdaling

Wanneer uw inkomen in de afgelopen jaren is gedaald heeft u wellicht recht op een huurverlaging. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden, zoals de hoogte van de huur en het inkomen.

De huurders die in 2021 al een laag inkomen hadden kregen in 2023 de huurverlaging automatisch. De huurders die daarna een laag inkomen kregen, moeten de huurverlaging zelf aanvragen.

Aanvragen van de huurverlaging kan tot en met 30 december 2024.

Wanneer heeft een u recht op huurverlaging?

 • U heeft nog niet eerder huurverlaging gehad.
 • U huurde vóór 1 maart 2023 de woning.
 • U betaalt voor de woning meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand.
 • U heeft minstens een half jaar lang een laag inkomen.

 

Voor huurcontracten die ná 1 maart 2023 zijn ingegaan kunt u géén huurverlaging aanvragen.

Inkomensgrenzen

Voor alleenwonenden geldt een lagere inkomensgrens dan voor grotere huishoudens.

Woont u niet alleen dan tellen alle inkomens van iedereen die tot het huishouden hoort mee. Behalve het inkomen van inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar.

De bruto inkomensgrenzen voor de huurverlaging zijn:

 • 1 persoon, geen AOW € 12.420
 • 1 persoon, met AOW € 13.215
 • 2 of meer personen, geen AOW € 16.185
 • 2 of meer personen, met AOW € 17.575

 

Ook deze grenzen worden jaarlijks aangepast.

Hoe vraagt u de huurverlaging aan?

U moet uw aanvraag schriftelijk indienen bij Actium.

Hierbij moet u een aantal dingen meesturen.

 • Een door u ondertekende verklaring over uw huishouden waarin staat:
  • Totaal aantal personen
  • Aantal inwonende kinderen
  • Leeftijden van die kinderen

U kunt hiervoor ook een Uittreksel Basisregistratie Personen bij uw gemeente opvragen. Het is wel belangrijk dat u deze dan ondertekent. 

 • Een bewijs van het bruto inkomen over de afgelopen 6 maanden. Van alle bewoners, behalve van inwonende kinderen tot 27 jaar. Bijvoorbeeld:
  • Salarisstroken
  • Uitkeringsspecificaties
  • Een verklaring van de boekhouder als u zzp’er bent.

 

Als u alle gegevens heeft verzameld dan kunt u uw aanvraag met de gevraagde gegevens per e-mail sturen aan: huurprijs@actiumwonen.nl

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud