Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Huurverlaging met inwonende kinderen

Landelijk zijn afspraken gemaakt voor de huuraanpassingen met ingang van 1 juli 2023. De complete regeling zullen we tegen die tijd meedelen. Nu willen we een groep uitlichten. Mensen met een laag inkomen en een hoge huur, die bij een corporatie als Actium huren, komen wellicht in aanmerking voor huurverlaging.

Tot nu toe was het zo dat het inkomen van inwonende kinderen ook meetelt bij uw inkomen. Omdat inwonende kinderen steeds moeilijker een eigen woning vinden en zij daardoor langer thuis moeten blijven wonen is afgesproken dat inkomens van kinderen tot en met 26 jaar niet meetelt bij uw inkomen.

We geven u een voorbeeld:

Stel u heeft een laag inkomen van 22.000 euro per jaar en een inwonend kind van 24 jaar met een inkomen van 16.000 euro per jaar. Uw huur is 630 euro per maand. Vorig jaar werd het inkomen van uw kind(eren) bij die van u geteld, waardoor u wellicht wel een huurverhoging kreeg, omdat u een gezamenlijk inkomen had van 38.000 euro.

Huur boven 575 euro per maand

Met ingang van dit jaar telt dus het inkomen van uw inwonend kind niet meer mee en wordt er alleen gekeken naar uw inkomen, dus de 22.000. In dat geval kunt u een huurverlaging krijgen, als uw huur hoger is dan 575 euro.  In bovenstaand voorbeeld dus een huurverlaging van 55 euro per maand.

Voor 2023 gelden de volgende grenzen:

Alleenwonend, geen AOW: €23.250
Alleenwonend, wel AOW: €24.600
Meerpersoonshuishouden, geen AOW: €30.270
Meerpersoonshuishouden, wel AOW: €32.730

Alleenwonend betekent dus dat u geen partner heeft. Bij een meerpersoonshuishouden heeft u wel een partner.
Als u meerdere kinderen heeft in de leeftijd onder de 27 jaar, geldt die regel uiteraard voor alle kinderen.

Deze regeling kan mogelijk gevolgen hebben voor uw huurtoeslag. In juni komen we terug op dit onderwerp.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen februari 2024

Begin februari hebben we naar de mening van de klankbordgroep gevraagd over een drietal korte stellingen. Deze gingen over de verduurzaming, huurverhoging en de bestedingen van Actium.
We kunnen uit de reacties concluderen dat huurders duurzaamheid belangrijk vinden.

Lees verder »

MEVM denkt en praat mee!  

Op basis van de Overlegwet heeft MEVM vanuit en in het belang van de huurders in 2023 weer meegedacht, advies en instemming gegeven over verschillende onderwerpen aan Actium.

Lees verder »

Werkplan 2024 MEVM 

Ook in 2024 zal de huurdersorganisatie MEVM zich hard maken voor een goede belangenbehartiging van de (huidige en toekomstige) huurders van Actium. Hiervoor heeft MEVM een werkplan opgesteld waarin onder andere de geplande activiteiten staan.

Lees verder »
Ga naar de inhoud