Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Huurverhoging voor huurders met lager inkomen beperkt tot max 1%

Actium en MEVM hebben overeenstemming bereikt over de jaarlijkse huurverhoging die de woningcorporatie per 1 juli 2015 doorvoert. Actium en het huurdersplatform delen het standpunt dat de huurverhoging voor huurders met een lager inkomen zo laag mogelijk moet zijn. Huurders van Actium met een inkomen tot € 34.229 krijgen daarom per 1 juli een huurverhoging van slechts 1%. Voor woningen waarvan de streefhuur al bereikt is, voert de corporatie geen huurverhoging door.

Jaarlijks stelt de Minister voor Wonen en Rijksdienst de maximale huurverhoging vast. Ook in 2015 is deze verhoging weer gekoppeld aan het inkomen dat een huishouden verdient. Voor huurders met een jaarinkomen tot € 34.229 heeft de minister de maximale huurverhoging vastgesteld op 2,5%. Hier blijft Actium met 1% dus ruim onder. Woningcorporaties mogen de huren van huishoudens met een inkomen tussen € 34.229 en € 43.786 met maximaal 3% verhogen, bij huurders die nog meer verdienen mag de huur met maximaal 5% omhoog. Voor deze inkomensgroepen volgt Actium de lijn van het Ministerie.

Lagere huurverhoging om woonlasten niet te laten oplopen

MEVM had graag gezien dat Actium ook voor de midden-categorie een lagere huurverhoging had vastgesteld dan de toegestane 3%. Voorzitter Henk Oostland: “Wij constateren dat ook deze inkomensgroep het in de huidige economische situatie moeilijk heeft. Daarom hebben we ook voor hen een lagere huurverhoging voorgesteld. Jammer dat dit niet gelukt is, maar we zijn tevreden met wat we hebben kunnen bereiken voor de laagste inkomensgroep.” Omdat ook Actium de betaalbaarheid van het wonen voor mensen met de laagste inkomens belangrijk vindt, kwam het op dat punt snel tot een akkoord. Marcel van Halteren, manager klant & strategie bij Actium, benadrukt dat de corporatie haar uiterste best doet om woonlasten niet verder te laten oplopen. “In het onderzoek naar woonlasten van huurders in onze regio hebben we gezien dat de risico’s op schulden bij de laagste inkomens toenemen. Wij vinden dat dáár nu de prioriteit moet liggen. Daarom investeren we bijvoorbeeld ook in energiebesparende maatregelen zónder huurverhoging, zodat huurders hiervan maximaal profiteren”, aldus Van Halteren.

Betrokkenheid huurdersorganisatie MEVM

MEVM (Mit En Veur Mekaor) is als huurdersorganisatie betrokken bij het beleid van Actium en behartigt zo de belangen van de huurders van de ongeveer 16.000 woningen die de corporatie verhuurt. MEVM is blij met de nadruk die de corporatie legt op betaalbaarheid. “Door de uitkomsten van het woonlastenonderzoek in Drenthe (en een deel van Friesland), waar wij ons als bewonersorganisaties hard voor hebben gemaakt, zie je dat de corporaties nu écht een lagere huurverhoging doorvoeren dan de afgelopen jaren. En daar zijn we, in het belang van de huurders, blij mee,” aldus Oostland.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud