Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Drents huurdersmanifest

huurdersmanifest illustratie

Volgend jaar mogen we in maart weer naar de stembus voor de verkiezing van de gemeenteraad. Misschien zijn deze verkiezingen belangrijker voor huurders dan anders.

Gemeenten mogen vanaf volgend jaar zelf beslissen of ze een “woonplicht” invoeren. Dat betekent dat de eigenaar van de woning daar ook zelf moet wonen. Hiermee kan worden voorkomen dat beleggers woningen opkopen en weer duur verhuren of verkopen.

We zien een grote krapte op de woningmarkt. Het is dus onder andere ook aan de gemeente om te kijken waar en hoeveel woningen er zullen moeten worden gebouwd om deze krapte op te heffen.

Volgend jaar zullen ook de meeste wijktransitieplannen worden vastgesteld. Hierin wordt onder uw leefbaarheid in uw wijk/dorp vastgesteld. Maar ook wordt gekeken naar mogelijk andere soorten van warmtevoorziening en welke maatregelen moeten worden genomen tegen het verslechterende klimaat (bijvoorbeeld vergroenen van de wijk).

Kortom: belangrijke onderwerpen die u direct raken.

De Drentse huurdersorganisaties hebben hun standpunten over onder andere deze onderwerpen op een rijtje gezet en wil daarmee in overleg met raadsleden, wethouders en woningcorporaties.

We hebben de volgende speerpunten benoemd:

  1. Wonen in een huis is een grondrecht. Een woning hoort geen beleggingsobject te zijn. Oneigenlijk gebruik van de schaarste moet tegengegaan worden.
  2. Betrek alle bewoners bij de ontwikkeling en uitvoering van de wijktransitie­plannen, dus ook huurders.
  3. Verduurzaming van de woning mag niet leiden tot hogere woonlasten.
  4. Alle bewoners moeten zich meer bewust worden van de gevolgen van de veranderingen van ons klimaat.
    Om wateroverlast, hittestress te voorkomen moeten de wijken groener worden.
  5. Zorg voor voldoende woningen voor ouderen en starters.

U kunt ons hele manifest hier downloaden.

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ga naar de inhoud