Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Huuraanpassing 2023

Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast door Actium. Bij aanvang van dit traject  wordt huurdersorganisatie MEVM door Actium gevraagd een advies uit te brengen over deze voorgenomen jaarlijkse huurverhoging. Dit advies wordt meegenomen in de besluitvorming.

Uitgangspunten huuraanpassing 2023

Mede door het advies van MEVM zijn de volgende zaken bereikt voor de huuraanpassing 2023.

  • Een gematigde huurverhoging. Dit houdt in dat er een lagere verhoging van de huurprijs dan het wettelijk maximum zal worden toegepast.
  • Geen huurverhoging voor woningen met een E, F- of G-energielabel. MEVM ondersteunt dit aangezien de huidige energiecrisis steeds meer gevolgen heeft voor huurders die met name een laag inkomen hebben in combinatie met hoge energiekosten.
  • Verlaging van de huurprijs voor mensen met een laag inkomen en een kale huurprijs die hoger is dan € 575,03 per maand

Besteding extra huurinkomsten

Tevens heeft MEVM bepleit dat de extra huurinkomsten ook dit jaar ingezet zullen  worden voor verduurzaming en energiearmoede projecten. Actium is in dit voorstel  meegegaan. Zo zal de huurverhoging onder andere gebruikt worden om bestaande woningen beter te isoleren, zodat het energieverbruik zal dalen. Ook worden nieuwe, duurzame woningen gebouwd.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Eindejaarsenquête 2023

Jaarlijks houdt MEVM een grote eindejaarsenquête. Wij gebruiken deze informatie om nog beter te weten wat de huurders en woningzoekenden willen. Hierdoor kunnen wij Actium

Lees verder »
Ga naar de inhoud