Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Huuraanpassing 2023

Ieder jaar op 1 juli worden de huurprijzen aangepast door Actium. Bij aanvang van dit traject  wordt huurdersorganisatie MEVM door Actium gevraagd een advies uit te brengen over deze voorgenomen jaarlijkse huurverhoging. Dit advies wordt meegenomen in de besluitvorming.

Uitgangspunten huuraanpassing 2023

Mede door het advies van MEVM zijn de volgende zaken bereikt voor de huuraanpassing 2023.

  • Een gematigde huurverhoging. Dit houdt in dat er een lagere verhoging van de huurprijs dan het wettelijk maximum zal worden toegepast.
  • Geen huurverhoging voor woningen met een E, F- of G-energielabel. MEVM ondersteunt dit aangezien de huidige energiecrisis steeds meer gevolgen heeft voor huurders die met name een laag inkomen hebben in combinatie met hoge energiekosten.
  • Verlaging van de huurprijs voor mensen met een laag inkomen en een kale huurprijs die hoger is dan € 575,03 per maand

Besteding extra huurinkomsten

Tevens heeft MEVM bepleit dat de extra huurinkomsten ook dit jaar ingezet zullen  worden voor verduurzaming en energiearmoede projecten. Actium is in dit voorstel  meegegaan. Zo zal de huurverhoging onder andere gebruikt worden om bestaande woningen beter te isoleren, zodat het energieverbruik zal dalen. Ook worden nieuwe, duurzame woningen gebouwd.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud