Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Hoe ga ik de meterstanden opnemen?

Het opnemen van de meterstanden met een oude, niet slimme, meter is eenvoudig. Misschien nog even de zaklantaarn erbij, pen en papier, noteren maar.

Bij de slimme meter ligt dat wat anders, maar eigenlijk niet zo verschillend, ondanks dat er heel veel meters in omloop zijn.

Om te weten welke meter u heeft, moet u eerst weten wie uw netbeheerder is. Dit is het bedrijf dat het leidingnetwerk voor gas en elektra verzorgt. Dat is dus niet uw energieleverancier. Zo is voor veel huurders van Actium Enexis de netwerkbeheerder en Essent de leverancier.

Op deze [webpagina link] kunt u vinden wie uw netwerkbeheerder is. Vul alleen uw postcode en huisnummer in, anders geeft de pagina een foutmelding.

Zodra u weet welke netbeheerder u heeft, kunt u bij dat bedrijf zoeken naar het type slimme meter en (mogelijk) de gebruiksaanwijzing downloaden.

Dit zijn de webpagina’s van de netbeheerders.

Enexis[Link]https://www.enexis.nl/mijn-meterkast
Liander[Link]https://www.liander.nl/consument/slimme_meter/hoe-werkt-de-slimme-meter
Rendo[Link]https://www.rendonetwerken.nl/thuis/meter-meterstanden
Cyclus van standen

De meeste elektrameters vormen de koppeling voor de gasmeter naar de netbeheerder. De gasmeter zelf is afzonderlijk uit te lezen.

De meterstanden van de elektra verschijnen meestal in de volgende cyclus van ongeveer vijf seconden:

VersieVersie-aanduiding van de kWh-meter
Levering 1 laagGeleverde elektriciteit in kWh tegen laag tarief 1
Levering 2 hoogGeleverde elektriciteit in kWh tegen hoog tarief 2
Teruglevering 1 laagTeruggeleverde elektriciteit in kWh tegen laag tarief 1
Teruglevering 2 hoogTeruggeleverde elektriciteit in kWh tegen hoog tarief 2
Actueel vermogenHet actueel geleverde of teruggeleverde vermogen
Gekoppelde gasmeterHet serienummer van de eventueel gekoppelde gasmeter
Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »

Huurverlaging na inkomensdaling

Huurders met een laag inkomen hadden in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging. Huurders die deze huurverlaging in 2023 niet kregen, maar wel met een inkomensdaling te maken hebben gehad, kunnen tot 20 december 2024 alsnog een eenmalige huurverlaging aanvragen.

Lees verder »

Huurverhoging 2024

Elk jaar mogen woningcorporaties de huren verhogen. Dit jaar heeft dit veel stof doen opwaaien. Veel corporaties zijn het gesprek met hun huurdersorganisaties over de jaarlijkse huuraanpassing niet aangegaan. Terwijl in de Overlegwet 2015 is vastgelegd dat dit gesprek wel moet plaatsvinden. Actium heeft hierover wél de gesprekken gevoerd met MEVM.

Lees verder »
Ga naar de inhoud