Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Gemeente Assen wil snel beginnen met aanpak tekort sociale huurwoningen

De gemeente Assen wil snel iets doen aan het tekort aan sociale huurwoningen in de stad en de achterstand die de gemeente heeft opgelopen bij de realisatie van nieuwe sociale woonruimte.

Om te kunnen voldoen aan de opgave in de Woonvisie om voor 2025 600 extra sociale huurwoningen neer te zetten, zijn in november 2018 een aantal maatregelen getroffen, waarvan nu (voorlopige) resultaten bekend zijn.

Onder druk

De gemeente loopt in het proces tegen een aantal problemen aan. De bouw van nieuwe sociale huurwoningen, zo schrijft het college van B en W in een rapportage aan de gemeenteraad, staat onder druk door gestegen kosten. Het beperkt corporaties in de mogelijkheden te investeren in nieuwe huurwoningen met een sociale huur. ‘Er is sprake van een grote vraag en een beperkte capaciteit bij bouwbedrijven. De kosten voor bouwmaterialen zijn flink gestegen en daarnaast werken duurzaamheidseisen zoals gasloos en BENG (bijna energie neutrale gebouwen) kostenverhogend.’ Ook de stikstofdiscussie is debet aan de stagnatie.

Bij sociale huurwoningen gaat het om woningen voor mensen die recht hebben op huurtoeslag, met een huur van maximaal 607,46 euro per maand voor één- en tweepersoonshuishoudens en 651,03 euro voor drie- en meerpersoonshuishoudens. B en W: ‘In het kader van de prestatieafspraken is afgesproken dat 80 procent van de nieuwebouwwoningen een huur krijgt onder die normhuur. Maar door de hoge bouwkosten staat ook dit uitgangspunt onder druk.’

Verder lezen

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud