Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Flexwonen

We leven in een snel veranderende samenleving. Op dit moment is de vraag naar woningen groot en wordt die ook steeds groter. Hierdoor komen er steeds meer nieuwe manieren om de woningnood op te lossen. Eén daarvan is de flexwoning. Maar wat is een flexwoning precies en voor wie is deze bedoeld?

Wat is een flexwoning?

Een flexwoning is een verplaatsbare kleine, zelfstandige woning met een eigen keuken, badkamer en toilet. Bij flexwonen gaat het erom dat het een tijdelijke woonoplossing is. Het gaat dus om een tijdelijke woning en om het tijdelijk gebruik van de locatie waarop de flexwoning wordt geplaatst. Hiervoor worden dan ook tijdelijke huurcontracten gebruikt.

Voor wie is een flexwoning bedoeld?

Een flexwoning is bedoeld voor mensen die dringend een betaalbare huurwoning zoeken en niet in aanmerking komen voor urgentie. Flexwonen is dus eigenlijk een snelle, betaalbare en flexibele manier van wonen voor verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen zijn onder andere: studenten/jongeren, tijdelijke (buitenland-se) werknemers, statushouders, mensen die beschermd moeten wonen, mensen uit een recent verbroken relatie.

Waarom kiezen voor een flexwoning?

Het unieke aan de flexwoning is dat er (vaak) niet gekeken wordt naar de inschrijfduur van een woningzoekende, maar eerder naar wie het beste bij de woning en de omgeving past.

Voordelen van flexwonen

Flexwonen biedt een snelle oplossing voor het tekort aan betaalbare huurwoningen. Door de verkorte juridische procedures en doordat de woningen kant en klaar in fabrieken worden gemaakt, kunnen flexwoningen snel geplaatst worden. Zo zijn er sneller woningen beschikbaar.

Knelpunten van flexwonen

Naast de voordelen zijn er ook knelpunten, zoals:
De beschikbaarheid van locaties; er moeten wel locaties zijn om flexwoningen neer te zetten.

Weerstand van omwonenden; omwonenden zijn niet altijd blij met flexwoningen en/of met de doelgroep die in de flexwoningen komt te wonen. Hierbij is het dus erg belangrijk de omwonenden op tijd te betrekken bij de plannen en voldoende voorlichting te geven over o.a. de doelgroep en wat ze kunnen verwachten.

De voorkeur voor permanente woningen; het geld voor nieuwe woningen kan maar een keer worden uitgegeven. Daarnaast kan een woningzoekende in een permante woning voor lange tijd blijven wonen. Bij flexwoningen gelden tijdelijke huurcontracten waardoor de huurder na een bepaalde tijd weer moet verhui-zen en dan moet er wel een andere woning beschikbaar zijn. Is dat laatste niet het geval dat zit de huurder weer met hetzelfde probleem, namelijk geen dak boven het hoofd.

Conclusie

We kunnen vaststellen dat er voor- en nadelen zitten aan flexwoningen. Op dit moment lijken de voordelen de overhand te hebben. Maar voor het plaatsen van flexwoningen zal er wel veel aandacht besteed moeten worden aan het participatieproces, zodat de weerstand bij omwonenden vooraf kan worden weggeno-men. Het is hierin belangrijk om het doel goed duidelijk te maken, namelijk dat er mensen geholpen worden een dak boven hun hoofd te krijgen die anders op straat (komen te) staan. Hierdoor kan er sympathie voor het project worden gewonnen. Om flexwoningen te kunnen plaatsen zullen gemeenten moeten uitzoe-ken welke locaties geschikt zijn. Daarnaast moet er goed nagedacht worden over wat er na tien tot vijftien jaar gaat gebeuren met de tijdelijke woningen en waar de bewoners van deze woningen dan naartoe kunnen verhuizen.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen februari 2024

Begin februari hebben we naar de mening van de klankbordgroep gevraagd over een drietal korte stellingen. Deze gingen over de verduurzaming, huurverhoging en de bestedingen van Actium.
We kunnen uit de reacties concluderen dat huurders duurzaamheid belangrijk vinden.

Lees verder »

MEVM denkt en praat mee!  

Op basis van de Overlegwet heeft MEVM vanuit en in het belang van de huurders in 2023 weer meegedacht, advies en instemming gegeven over verschillende onderwerpen aan Actium.

Lees verder »

Werkplan 2024 MEVM 

Ook in 2024 zal de huurdersorganisatie MEVM zich hard maken voor een goede belangenbehartiging van de (huidige en toekomstige) huurders van Actium. Hiervoor heeft MEVM een werkplan opgesteld waarin onder andere de geplande activiteiten staan.

Lees verder »
Ga naar de inhoud