Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Enquête overname woningen Woonconcept door Actium

Met ingang van 1 november 2022 heeft Actium 231 woningen in de wijken Lariks, Kloosterveen en Assen Centrum van Woonconcept overgenomen. Deze huurders hebben dus per 1 november jl. Actium als verhuurder. Als belangenvertegenwoordiging van de huurders heeft MEVM een enquête gehouden onder deze huurders.

Enquête

MEVM vindt het belangrijk om van de huurders te horen hoe zij de overname hebben ervaren en heeft door middel van een kleine enquête een aantal vragen gesteld.

In de enquête hebben we gevraagd of de huurders goed geïnformeerd zijn over de overname. Ook is de vraag gesteld of de huurders contact hebben gehad wanneer ze praktische zaken wilden bespreken en of de huurders in dat geval voldoende zijn geholpen. Verder hebben we gevraagd of er klachten of punten zijn waarvan huurders vinden dat MEVM daarvan op de hoogte moet zijn. Als laatste is gevraagd of de huurders het proces als prettig hebben ervaren en of er nog zaken zijn die meegenomen moeten worden in de evaluatie.

Uitkomsten

Er hebben 31 huurders meegedaan aan de enquête. Uit de enquête is gebleken dat er zeker nog aandachtspunten zijn.

Huurders vinden met name dat ze te laat geïnformeerd zijn over de overname. Dit geeft aan dat juiste, tijdige en volledige communicatie/informatie heel belangrijk is. Ook laten huurders weten dat er nog steeds openstaande vragen zijn.

Bij de vraag of huurders contact hebben gehad wanneer ze praktische zaken wilden bespreken geeft 10% aan dat ze contact met Woonconcept hebben gehad en 23% heeft contact met Actium gehad. Op de vraag of ze voldoende zijn geholpen geeft 28% aan van wel en 28% geeft aan van niet.

Van de ondervraagden heeft 55% aangegeven dat ze klachten of punten hebben waarvan MEVM op de hoogte moet zijn. Dit betreft bijvoorbeeld onderhoudsklachten en schoonmaak.

Huurders geven aan dat ze het vervelend vinden dat Actium ander beleid op sommige onderwerpen heeft dan Woonconcept.

De uitkomsten van de enquête heeft MEVM met Actium besproken. Actium heeft de uitkomsten meegenomen in de evaluatie met Woonconcept.  

Conclusie

Deze enquête is als erg waardevol ervaren door MEVM en Actium. Huurders hebben duidelijk aangegeven waar het niet goed gaat. Uiteindelijk blijkt dat communicatie vanuit alle partijen in dit proces ontzettend belangrijk is.

Foto: woningen aan de Moerbeistraat

Facebook
Twitter
LinkedIn

Onderhoudsmagazine Actium

Actium voert ieder jaar planmatig onderhoud uit aan een deel van de woningen. Alle geplande onderhoudswerkzaamheden in 2024 staan in het onderhoudsmagazine op de website van Actium. Deze hebben zowel betrekking op onderhoud- als verduurzamen van woningen en worden uitgevoerd zonder extra huurverhoging.

Lees verder »

Even voorstellen…..

Op 15 mei is Emmy Prins met veel enthousiasme gestart binnen MEVM als administratief- en secretarieel ondersteuner. Samen met Andrea van Tuijl vormt ze de rechterhand van het bestuur. Ze stelt zich graag aan u voor.

Lees verder »

Visie van MEVM op de huurverhoging 2024

In de brief van Actium over de jaarlijkse huuraanpassing die u in april heeft ontvangen, wordt de suggestie gewekt dat MEVM heeft ingestemd met de huuraanpassing. Dat is niet het geval en wij vinden het belangrijk dat u daarover geïnformeerd wordt. Actium heeft o.a. gekozen voor de maximale huurverhoging terwijl wij het advies gegeven hebben om voor een gematigd huurbeleid te kiezen. Dit advies heeft Actium niet opgevolgd. Wij leggen u graag uit hoe dit adviestraject is verlopen.

Lees verder »
Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud