Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Energietoeslag

money-79657_1280 - pixabay ThomasUlrich

De Tweede Kamer heeft besloten tot een aanpassing van de Participatiewet, waardoor gemeenten een energietoeslag kunnen verstrekken.

Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het jaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Het feit dat de eenmalige energietoeslag onderdeel zal uitmaken van de categoriale bijzondere bijstand, betekent dat gemeenten beleidsvrijheid hebben ten aanzien van de vormgeving:

  • het college bepaalt binnen het wettelijke kader de doelgroep van de eenmalige energietoeslag, hetgeen betekent dat het college bepaalt wat er onder een “laag inkomen” moet worden verstaan;
  • het college bepaalt bij de formulering van de doelgroep of er groepen moeten worden uitgesloten van het recht op een eenmalige energietoeslag (bijvoorbeeld groepen waarvan vaststaat dat zij geen energierekening hebben, zoals personen die in een inrichting verblijven en dak- en thuislozen);
  • het college bepaalt welk inkomen in aanmerking wordt genomen (waarbij de inkomsten bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet in ieder geval buiten beschouwing worden gelaten);
  • het college bepaalt de periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen;
  • het college bepaalt óf en welk vermogen in aanmerking wordt genomen;
  • het college bepaalt de hoogte van het bedrag van de toe te kennen eenmalige energietoeslag, eventueel gedifferentieerd naar leefsituatie.

Door deze beleidsvrijheid kan het dus nogal uitmaken of u in de ene of in de andere gemeente woont.

Ook in 2023 kunnen mensen aanspraak maken op een toeslag. De beslissing wordt later dit jaar genomen. Sommige gemeenten houden daar alvast rekening mee en keren al een bedrag uit (Assen, Ooststellingwerf en Noordenveld). Bij de overige gemeenten kan nog geen aanvraag voor 2023 worden gedaan.

Op deze pagina willen wij u voortdurend informeren hoe in de verschillende gemeenten binnen het werkgebied van MEVM de energietoeslag wordt toegepast. De informatie is bijgewerkt tot 20 maart 2023.

ENERGIETOESLAG PER GEMEENTE
(per gemeente vindt u een link naar de actuele stand van zaken)
 

ASSEN
Ook voor 2023 kunt u een energietoeslag aanvragen als uw inkomen maximaal 120% van het minimuminkomen bedraagt. Als u in 2022 een toeslag heeft gekregen hoeft u niks te doen. Als uw inkomen nu wel onder de 120% is gezakt, dan kun u dat aanvragen. Uw inkomen over januari 2023 geldt als richtlijn. De gemeente keert in termijnen uit. Nu 500 euro. Als de wet is goedgekeurd na het zomerreces de overige 800 euro.

U vraagt de toeslag aan via het Werkplein

DE WOLDEN
Mensen met een bijstandsuitkering gaat automatisch, anderen met een laag inkomen kunnen al zelf aanvragen. De gemeente hanteert de grens voor de overigen met een laag inkomen van 130% van de bijstandsnorm. De toeslag van 2022 kunt u niet meer aanvragen. Voor 2023 kunt u nog geen toeslag aanvragen.

HOOGEVEEN
Mensen met een bijstandsuitkering gaat automatisch, anderen met een laag inkomen kunnen aanvragen. De gemeente hanteert de grens voor de overigen met een laag inkomen van 130% van de bijstandsnorm. De toeslag van 2022 kunt u niet meer aanvragen. Voor 2023 kunt u nog geen toeslag aanvragen.

MEPPEL
Mensen met een bijstandsuitkering, IOAW en IOAZ gaat automatisch, anderen met een laag inkomen moeten zelf aanvragen. De gemeente heeft het bedrag voor 2022 verhoogd naar 1800 euro. Aanvragen voor 2022 kan niet meer. Aanvragen voor 2023 is nog niet mogelijk.

MIDDEN-DRENTHE
Mensen met een bijstandsuitkering gaat automatisch, anderen met een laag inkomen moeten zelf aanvragen. De gemeente had aanvragen voor 2022 mogelijk gemaakt tot 1 juli 2023. Aanvragen voor 2023 is nog niet mogelijk.

NOORDENVELD
Mensen die in 2022 een toeslag hebben ontvangen krijgen een voorschot van 500 euro. U hoeft hiervoor niks te doen. Als u van mening bent dat u in 2023 wel in aanmerking komt en in 2022 niet, dan kon u het voorschot aanvragen bij de gemeente. Het overige bedrag wordt uitgekeerd nadat de nieuwe wet is aangenomen.

OOSTSTELLINGWERF
Huishoudens met een laag inkomen kunnen ook in 2023 een eenmalige energietoeslag krijgen. Voor de energietoeslag is de inkomensgrens verhoogd naar 140%. Deze toeslag bedraagt maximaal € 1300,-. Dit is een eenmalige bijdrage voor uw energiekosten in 2023. Als u in 2022 een toeslag kreeg heeft u inmiddels 500 euro moeten ontvangen. De rest volgt na de wetwijziging. Aanvragen voor 2023 is nog niet mogelijk.

WESTERVELD
Mensen met een gemeentelijke uitkering of die participatiebijdrage ontvangen of een tegemoetkoming  op de aanvullende zorgverzekering op 1 januari 2022 hebben, ontvangen de toeslag automatisch. Mensen met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen straks aanvragen via de website van de gemeente. Aanvragen voor 2023 is nog niet mogelijk.

Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich aanmelden via het formulier op de Contactpagina.

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud