Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13 96 08 29

Spreekuur, op afspraak of
donderdags 10:30 – 12:30

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Energietoeslag

money-79657_1280 - pixabay ThomasUlrich

De Tweede Kamer heeft besloten tot een aanpassing van de Participatiewet, waardoor gemeenten een energietoeslag kunnen verstrekken.

Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het jaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een laag inkomen. Het feit dat de eenmalige energietoeslag onderdeel zal uitmaken van de categoriale bijzondere bijstand, betekent dat gemeenten beleidsvrijheid hebben ten aanzien van de vormgeving:

  • het college bepaalt binnen het wettelijke kader de doelgroep van de eenmalige energietoeslag, hetgeen betekent dat het college bepaalt wat er onder een “laag inkomen” moet worden verstaan;
  • het college bepaalt bij de formulering van de doelgroep of er groepen moeten worden uitgesloten van het recht op een eenmalige energietoeslag (bijvoorbeeld groepen waarvan vaststaat dat zij geen energierekening hebben, zoals personen die in een inrichting verblijven en dak- en thuislozen);
  • het college bepaalt welk inkomen in aanmerking wordt genomen (waarbij de inkomsten bedoeld in artikel 31, tweede lid, van de Participatiewet in ieder geval buiten beschouwing worden gelaten);
  • het college bepaalt de periode waarover het inkomen in aanmerking wordt genomen;
  • het college bepaalt óf en welk vermogen in aanmerking wordt genomen;
  • het college bepaalt de hoogte van het bedrag van de toe te kennen eenmalige energietoeslag, eventueel gedifferentieerd naar leefsituatie.

Door deze beleidsvrijheid kan het dus nogal uitmaken of u in de ene of in de andere gemeente woont.

Op deze pagina willen wij u voortdurend informeren hoe in de verschillende gemeenten binnen het werkgebied van MEVM de energietoeslag wordt toegepast.

ENERGIETOESLAG PER GEMEENTE
(per gemeente vindt u een link naar de actuele stand van zaken)
 

ASSEN
Mensen met een bijstandsuitkering gaat automatisch, anderen met een laag inkomen moeten zelf aanvragen. De gemeente keert in termijnen uit. 

DE WOLDEN
Mensen met een bijstandsuitkering gaat automatisch, anderen met een laag inkomen kunnen al zelf aanvragen. De gemeente hanteert de grens voor de overigen met een laag inkomen van 110% van de bijstandsnorm.

HOOGEVEEN
Mensen met een bijstandsuitkering gaat automatisch, anderen met een laag inkomen kunnen al zelf aanvragen. De gemeente hanteert de grens voor de overigen met een laag inkomen van 110% van de bijstandsnorm.

MEPPEL
Mensen met een bijstandsuitkering, IOAW en IOAZ gaat automatisch, anderen met een laag inkomen moeten zelf aanvragen. De gemeente keert in twee termijnen uit (april en oktober). 

MIDDEN-DRENTHE
Mensen met een bijstandsuitkering gaat automatisch, anderen met een laag inkomen moeten zelf aanvragen. De gemeente heeft gewacht met die laatste groep tot de Wet definitief is vastgesteld.

NOORDENVELD
Mensen met een bijstandsuitkering gaat automatisch, anderen met een laag inkomen kunnen al zelf aanvragen op de pagina van de gemeente.

OOSTSTELLINGWERF
Mensen met een bijstandsuitkering of die kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke belastingen gaat automatisch. Overige mensen met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen deze vanaf 1 mei aanvragen bij de gemeente.

WESTERVELD
Mensen met een gemeentelijke uitkering of die participatiebijdrage ontvangen of een tegemoetkoming  op de aanvullende zorgverzekering op 1 januari 2022 hebben gaat automatisch. Mensen met een laag inkomen tot 120% van de bijstandsnorm kunnen nu aanvragen via de website van de gemeente.

Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich aanmelden via het formulier op de Contactpagina.

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
5-minuten-douche-timer-wit-vs1
Meld u aan voor de nieuwsbrief en ontvang

Gratis een water- en energiebesparende douchemanager