Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Energieplafond

arthur-lambillotte-rP1iwkrbSe0-unsplash

Zoals u wellicht al heeft gehoord of gelezen, heeft de regering besloten alle kleinverbruikers in 2023 te helpen met een maximumprijs voor gas en elektra: het zogenaamde energieplafond. Die geldt in 2023 over maximaal 2900 kWh elektra en 1200 m3 (kubieke meter) gas. Als u daarboven komt, moet u de volle prijs betalen. Dat klinkt vrij simpel, maar er zit een addertje onder het gras.

We gaan eerst de regeling uitleggen, daarna zullen we aan de hand van voorbeelden duidelijk maken hoe het in de praktijk werkt.

Datum energiecontract

Het is niet zo dat het hele jaar als één geheel wordt gezien.

Voor de meeste mensen geldt dat het jaar in twee stukken wordt geknipt: de periode voor en de periode na de opnamedatum. (Dus de datum waarop uw meter wordt uitgelezen.)
Die opnamedatum kan zijn het einde van uw contract of de jaarafrekening.

Mocht u verhuizen na de afrekening, dan krijgt u een nieuw contract en wordt de tweede periode ook in twee stukken geknipt.

Verbruik per dag

De regeling gaat uit van een verbruik per dag van gas en elektra. Daarbij is rekening gehouden met een groter verbruik in de wintermaanden en minder verbruik in de zomermaanden. Dit is goed te zien in de volgende grafieken:

Gas:

Elektra:

Kosten

Als uw verbruik onder het plafond blijft, betaalt u voor een kWh elektra maximaal € 0,40, voor gas geldt een prijs van maximaal € 1,45 per m3. Wanneer uw energietarieven lager liggen (bijvoorbeeld omdat u een langjarig contract heeft) dan gelden voor u gewoon deze tarieven en heeft u geen voordeel van het prijsplafond.

Als uw verbruik boven het plafond komt, dan gelden de prijzen die uw energieleverancier hanteert.

Zonnepanelen

Steeds meer woningen van Actium hebben zonnepanelen. Deze panelen leveren energie op. Dit wordt afgetrokken van uw verbruik. Dus uw nettoverbruik is van belang (wat u van het elektriciteitsnet haalt minus wat de zonnepanelen hebben opgeleverd). Zie voor een verdere uitleg hier. Ook hierbij geldt dat gekeken wordt naar de opbrengst van de panelen tot het moment van afrekenen. Wanneer u dus een hoog elektraverbruik heeft in de wintermaanden (en de afrekening is bijvoorbeeld in april) kunt u dat niet compenseren door de hoge opbrengst van de zonnepanelen in de zomerperiode.

Meterstanden 1 januari 2023

Om een goed overzicht te krijgen is het erg belangrijk dat u de meterstanden van gas en elektra op 1 januari 2023 opneemt. En wanneer u zonnepanelen heeft: ook de stand van de teruglevering.

Heeft u een verbruiks-app dan kunt u daarmee de stand uitlezen, anders moet u zelf even de meterkast induiken en de meterstanden noteren.

Wanneer u een slimme meter heeft, zal de netwerkleverancier de standen van 1 januari automatisch doorgeven aan uw energiebedrijf. Heeft u nog een ‘oude’ meter, dan moet u de meterstanden zelf doorgeven. U ontvangt daarvoor een verzoek van uw energiebedrijf.
Heeft u die niet ontvangen, maak dan een foto van de tellerstand om sterker te staan wanneer u een meningsverschil krijgt met uw energieleverancier over de juiste meterstand van 1 januari.

Hou grip op uw kosten

Wanneer u de datum van uw afrekening weet of de datum waarop uw contract afloopt, kunt u met de rekenmodule van Flourish [zie hieronder] uitrekenen hoeveel energie er vóór deze datum en in de periode erna onder het prijsplafond valt.

Blokaansluiting

De meeste mensen hebben een eigen aansluiting voor gas of elektra. Maar wat betekent het prijsplafond voor huurders die blokverwarming hebben?
Helaas is dat nog niet duidelijk. Wel heeft minister Jetten gezegd dat er begin 2023 een aparte regeling voor deze groep komt.

Hierbij zal ook rekening gehouden worden met de 190 euro die zij in november en december niet ontvingen.
Via deze pagina houden wij u op de hoogte.

De praktijk

Tot zover de theorie. Nu gaan we aan de hand van voorbeelden duidelijk maken hoe het werkt.

Voorbeeld 1: gasverbruik

Uw contract eindigt op 12 mei 2023. U mag dan 669 m3 gas hebben verbruikt. Stel uw echte verbruik is 740 m3 gas. Vanaf 13 mei verbruikt u nog eens 460 m3 gas.

periode

plafond

verbruik

boven plafond

1 jan t/m 12 mei

669

740

71

13 mei t/m 31 dec

531

460

0

Totaal

1200

1200

71

Zoals u ziet verbruikt u precies 1200 m3 gas, maar toch moet u voor 71 m3 nog de volle prijs betalen, omdat die boven het plafond van de eerste periode zaten. Dat u in de tweede periode dan minder gaat verbruiken dan het plafond maakt niet uit. U kunt een tegoed/tekort niet verrekenen.

Voorbeeld 1b: gasverbruik

U hebt hetzelfde contract dat eindigt op 12 mei 2023. U mag 669 m3 gas hebben verbruikt. Maar nu is uw echte verbruik 630 m3 gas. Vanaf 13 mei verbruikt u nog eens 560 m3 gas.

periode

plafond

verbruik

boven plafond

1 jan t/m 12 mei

669

630

0

13 mei t/m 31 dec

531

560

29

Totaal

1200

1190

29

Zoals u ziet verbruikt u minder dan 1200 m3 gas, maar toch moet u voor 29 m3 nog de volle prijs betalen, omdat u die te veel verbruikt in de tweede periode. Ook hier kunt u de m3 onder het plafond van de eerste periode niet verrekenen.

Voorbeeld 2: elektra zonder zonnepanelen

Ook nu eindigt het contract op 12 mei 2023. U mag 1161 kWh verbruiken tot 12 mei en over de rest van het jaar 1739 kWh.

periode

plafond

verbruik

boven plafond

1 jan t/m 12 mei

1161

1100

0

13 mei t/m 31 dec

1739

1800

61

Totaal

2900

2900

61

In dit voorbeeld betaalt u dus voor 61 kWh de volle prijs. Ook hier kunt u niet verrekenen.

Voorbeeld 3: elektra met zonnepanelen

Ook nu eindigt het contract weer op 12 mei 2023. U mag 1161 kWh verbruiken tot 12 mei en over de rest van het jaar 1739 kWh.

periode

plafond

verbruik

teruglevering zonnepanelen

te betalen kWh

boven plafond

1 jan t/m 12 mei

1161

1400

600

800

0

13 mei t/m 31 dec

1739

2000

1200

800

0

Totaal

2900

3400

1800

1600

0

In dit voorbeeld gebruikt u meer elektra (3400 kWh) dan het energieplafond (2900 kWh), maar doordat uw zonnepanelen ook terugleveren, blijft u in beide perioden onder het plafond.

Voorbeeld 3b: elektra met zonnepanelen

Ook nu eindigt het contract op 12 mei 2023. U mag 1161 kWh verbruiken tot 12 mei en over de rest van het jaar 1739 kWh.

periode

plafond

verbruik

teruglevering zonnepanelen

te betalen kWh

boven plafond

1 jan t/m 12 mei

1161

1900

600

1300

139

13 mei t/m 31 dec

1739

2400

1200

1200

0

Totaal

2900

4300

1800

2500

139

Het verbruik is hier duidelijk hoger dan in het vorige voorbeeld. Gelukkig leveren de zonnepanelen in de zomer behoorlijk wat energie op. Maar in het voorjaar niet. Daardoor wordt er in de eerste periode weinig teruggeleverd en valt 139 kWh boven het energieplafond, ondanks dat over het gehele jaar minder dan 2900 kWh (namelijk 2500 kWh) afgerekend wordt.

Calculator
Bron: https://flourish.studio

[terug naar boven]
Wanneer de tekst niet helemaal leesbaar is, kunt u die zichtbaar maken door binnen het venster te gaan staan en met de muis te scrollen.

U kunt ook de oorspronkelijke website bezoeken via deze [link]

Deel deze pagina:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Collage planten-rotatie-contour

Ontvang het laatste nieuws in uw e-mail

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief en ontvang als dank een zakje zaad waarmee u uw tuin of balkon opfleurt en een bron schept voor bijen en vlinders.

Ga naar de inhoud