Heeft u een vraag,
bel ons op 06-13960829

Spreekuur alleen op afspraak
06-13960829

U kunt ons e-mailen:
secretariaat@mevm.nl

Energiearmoede

Wat is energiearmoede en hoe lossen we het op?

 

MEVM heeft met vertegenwoordigers van Actium in Assen en in Ruinen een informatieavond gehouden over energiearmoede. Zie hier.
Maar waar gaat het over als we spreken over energiearmoede?

Volgens een algemeen aanvaarde definitie spreken we van energiearmoede als huishoudens meer dan 10 procent van hun besteedbaar inkomen moeten uitgeven om hun woning voldoende te kunnen verwarmen om prettig te wonen.

Helaas bestaan de energielasten niet alleen uit verwarmingskosten, denk ook aan de kosten voor warm water en stroomverbruik voor alle apparaten die een normaal onderdeel zijn geworden van ieder huishouden: de wasmachine (met droger), de koelkast/vriezer en niet te vergeten alle communicatie-apparatuur (zoals pc’s, laptops, mobieltjes en tv). Wat zouden wij (MEVM inclusief) moeten zonder e-mail, Facebook enzovoort.

Wij begrijpen dat de verhuurder – bij ons Actium – niet echt verantwoordelijk is voor het energieverbruik dat niet te maken heeft met de verwarming (echt een gevolg van bouwmethode en isolatie), maar wij vinden wel dat Actium die aspecten moet mee­nemen in de keuzes die de komende tijd worden gemaakt om onafhankelijk te worden van het aardgas.

Toekomstbeeld

Eind vorig jaar is uitgerekend dat tussen de 243 en 635 duizend huishoudens getroffen zijn door energiearmoede. Daarvan is maar liefst 87% huurder.

Als er geen maatregelen worden getroffen, is de verwachting dat deze groep met energiearmoede toeneemt met 30% (in 2030).

Kostenbesparing

Gelukkig zijn er ook mogelijkheden om de uitgaven te beperken. Denkt u hierbij aan belastingontheffingen, kortingen en energietoeslag, isolatie en andere besparingsmogelijkheden.
Waar u geen invloed op uit kan oefenen zijn de inflatie en de marktprijzen. Vooral die marktprijzen zijn de laatste maanden enorm gestegen.

Resultaten huurdersavonden

In door ons samengestelde groepjes hebben de deelnemers eerst de problemen aangegeven. Daarna konden ze oplossingen bedenken voor de problemen die een andere groep had opgeschreven. Als laatste heeft elke groep gekozen voor de beste oplossing die aan hun gepresenteerd is.

Als we beginnen met de oplossingen, dan komt heel duidelijk naar voren dat isoleren van woningen de hoogste prioriteit heeft. In vijf van de zes groepen wordt dat als oplossing gezien.
De laatste groep ziet meer in het infrarood verwarmen van de vertrekken.

Als we kijken naar de problemen, dan zien we vooral dat kou/tocht een groot probleem is. Ook vinden de deelnemers aan de avonden dat ze wel erg veel water en energie verspillen, omdat in de meeste huizen het warme water van boven moet komen.

Uiteraard moeten we dit niet alleen zien in het licht van milieuoverwegingen. De energierekening naar beneden krijgen en comfort-verbeteringen zijn ook belangrijke argumenten om op een andere manier naar de kosten van energie te kijken.

Als we op deze avonden vroegen naar oplossingen die snel kunnen worden gerealiseerd, dan komen de huurders met veel ideeën. Het meest genoemd zijn een boiler of doorstroom-verwarmer in de keuken, verwarming lager zetten (maar ook hier is een grens), gezamenlijke inkoop van energiezuinige apparatuur, beter inzicht in verbruik en vaker en betere controle van de verwarming (cv-ketel, warmtepomp, en dergelijke).

Wat doet MEVM nu al voor u?

U kunt bij ons gratis een energiedisplay lenen. Hiermee kunt u zien hoeveel energie u verbruikt. Door dit inzicht lukt het vaak ook om te besparen op energielasten.
Ook kunt u een energiecoach uitnodigen bij u thuis om te kijken welke besparingen u zou kunnen doen. Deze coaches zijn van MEVM, maar er is een lange wachtlijst, dus verwijzen we graag door naar lokale organisaties die dat ook voor u kunnen doen. De diensten van MEVM zijn overigens gratis.

U kunt natuurlijk ook informatie vinden op onze website, zoals beparingstips en hoe uw gemeente omgaat met de energietoeslag (de 800 euro voor lage inkomens).

Wat doet Actium nu al voor u?

Wij zijn als MEVM echt fan van de Voorzieningenwijzer.
Met een ‘keukentafel-gesprek’ krijgt u inzicht in waar u nog kunt besparen. Dat loopt gemiddeld op tot wel 556 euro!
U vraagt zo’n gesprek (gratis) aan bij Actium.

Hoe verder?

Niet alleen MEVM ziet energiearmoede als een steeds groter probleem voor onze huurders. Ook Actium en de gemeenten waar Actium woningen verhuurt zien de ernst van de stijgende energielasten.

Wij verwachten dat de gasprijs nooit meer terugkeert naar het oude – lage – niveau. We moeten dus kijken naar een oplossing voor de lange termijn.

Inmiddels is MEVM betrokken bij het zoeken naar oplossingen, in ieder geval voor de schrijnendste gevallen.

En heeft u goede ideeën om de energiearmoede te bestrijden: aarzel niet om die te delen. Mail of bel!

Onze actiepunten

  1. MEVM gaat er bij Actium op aandringen de woningen met energielabel E of lager als eerste te isoleren en/of te verduurzamen.
  2. MEVM helpt huurders hun energieverbruik beter te controleren door inzet van energiedisplays/-managers.
  3. MEVM wijst huurders op de inzet van energiecoaches van het Drents Energieloket om de huurders te helpen energie te besparen.
  4. MEVM blijft huurders wijzen op het belang van de Voorzieningenwijzer.
  5. MEVM bepleit bij Actium om, waar het effectief is, een aparte warmwatervoorziening in de keuken te plaatsen.
  6. MEVM gaat met Actium kijken naar de mogelijkheden van een second opinion als de huurder het niet eens is met het energielabel van de woning.
  7. MEVM gaat samen met gemeenten, corporaties en collega-huurdersorganisaties in de prestatieafspraken, werk maken van energiearmoede.

 

Als laatste doen MEVM en Actium samen een oproep om vooral niet te wachten als u in financiële problemen denkt te komen.
Trekt u vooral vroegtijdig aan de bel en neem contact op met Actium: 0592-400100.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn

Uitkomsten stellingen april 2024

Begin april hebben we de mening van de klankbordgroep gevraagd over het realiseren en toewijzen van flexwoningen door middel van een drietal korte stellingen. Er is gevraagd wat belangrijker is: de kwaliteit of kwantiteit (hoeveelheid) van woningen. Daarnaast voor wie flexwoningen gerealiseerd moeten worden en welke groep als eerste in aanmerking moet komen.

Lees verder »
Ga naar de inhoud